งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงงาน/โครงการ ของนักเรียน ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงงาน/โครงการ ของนักเรียน ปวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงงาน/โครงการ ของนักเรียน ปวช
ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงงาน/โครงการ ของนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ในงานนิทรรศการวันวิชาการ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ

2 ว่าที่ ร.ต. ดร.เจตน์ คงด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานเปิดงานนิทรรศการวันวิชาการ

3 นักศึกษา ปวส. 2. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครู
นักศึกษา ปวส.2.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครู.อารยา โพธิ์พันธุ์ ครูที่ปรึกษาโครงการ นำผลงานที่จัดทำในรายวิชาโครงการ มาจัดแสดง และสาธิตการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

4 นักศึกษา ปวส. 2. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครู
นักศึกษา ปวส สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และครู.อารยา โพธิ์พันธุ์ -ครูประสิทธิ์ ชูสกุล ครูที่ปรึกษาโครงการ ร่วมนำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงงาน/โครงการ ของนักเรียน ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google