งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านแลกเปลี่ยนข่าวสาร และการ คมนาคม การส่งจดหมาย การขนส่งภายในและภายนอก ประเทศ การศึกษาทางไกลและการศึกษาใน ห้องเรียน โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านแลกเปลี่ยนข่าวสาร และการ คมนาคม การส่งจดหมาย การขนส่งภายในและภายนอก ประเทศ การศึกษาทางไกลและการศึกษาใน ห้องเรียน โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านแลกเปลี่ยนข่าวสาร และการ คมนาคม การส่งจดหมาย การขนส่งภายในและภายนอก ประเทศ การศึกษาทางไกลและการศึกษาใน ห้องเรียน โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต

2 ด้านธุรกิจและการเงิน ธนาคาร เช่น การฝาก ถอนเงิน การโอน การติดต่อซื้อขายสินค้า การแลกเปลี่ยน ต่อรอง ติดต่อระหว่าง บริษัท การติดต่อภายในบริษัท

3 ด้านการบริหารและการจัดการ อัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ติดต่อสื่อสารภายในบริษัท การประชุมทางไกล การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ การใช้คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร การรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร การติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียน

4 ด้านการให้บริการ การจองตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วภาพยนตร์ การลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต การให้ริการจัดส่งอาหาร ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้า

5 การขนส่งสินค้าจากไทยไปยังต่างประเทศ ผู้ผลิต บริษัท กรมการขนส่ง ระดับประเทศ เรือ เครื่องบิน พม่าสิงคโป ร์ อังกฤ ษ ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริ กา จีน ศูนย์รับสินค้าของ ประเทศ ตัวแทน จำหน่าย ผู้บริโภค

6 เครือข่ายรถฮอนด้า ตัวแทน จำหน่าย นิยมพานิช บริษัท Honda จำกัด มหาชน ตัวแทน จำหน่าย สยามทีวีสหพานิช บริษัท Honda ใน เครือข่าย ภูมิภาค บริษัท Honda ประจำจังหวัด

7 สนว. วิทย์ มนุษย์ วิทยาก าร จัดการ เกษตร คุรุ ศาสต ร์ การติดต่อสื่อสารภายใน มหาวิทยาลัย

8 เครือข่ายการจัดส่งอาหาร ศูนย์บริการ Call Center ลูกค้า ร้าน KFC สาขา ย่อย พนักงาน ส่ง


ดาวน์โหลด ppt ด้านแลกเปลี่ยนข่าวสาร และการ คมนาคม การส่งจดหมาย การขนส่งภายในและภายนอก ประเทศ การศึกษาทางไกลและการศึกษาใน ห้องเรียน โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google