งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เครื่องพ่นเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เครื่องพ่นเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เครื่องพ่นเคมี
ดอกรัก ฤทธิ์จีน กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

2 เครื่องพ่นเคมีที่นิยมใช้ในงานสาธารณสุข
เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV ( ULV cold fog generator) เครื่องพ่นฝอยละออง (Mist blower หรือ Mist generator) เครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal fog generator) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

3 เครื่องพ่นฝอยละออง (Mist blower หรือ Mist generator)
มีอัตราการไหลของสารเคมี / ชั่วโมง สูงกว่าเครื่อง ULV ส่วนใหญ่ใช้ในงานด้านเกษตร

4

5 เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV ( ULV cold fog generator)
เป็นเครื่องพ่นที่ใช้ความเร็วลมหรือแรงเหวี่ยง ทำให้สารเคมีแตกตัวเป็นฝอยละออง สามารถผลิตละอองน้ำยาที่มีขนาดส่วนใหญ่ > 50 µm ใช้เครื่องยนต์หรือพลังงานไฟฟ้า เป็นแหล่งสร้างแรงลมหรือแรงเหวี่ยง

6 เครื่องพ่น Cold Fogger
4 เครื่องพ่น Cold Fogger แบบหิ้วถือใช้ไฟฟ้า (Portable electric atomizer) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 แบบเครื่องยนต์ (2 จังหวะ) สะพายหลัง (Motorized knapsack mistblower) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ / ไฟฟ้า ติดรถยนต์ (Vehicle-mounted motorized / electric aerosol generator) 6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9 เครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal fog generator)
เป็นเครื่องพ่นที่ใช้ความร้อนทำให้สารเคมีแตกตัวเป็นควัน มีอัตราการไหลของสารเคมี สูง สามารถพ่นสารเคมี / ชั่วโมง ได้มากกว่าเครื่อง ULV

10 Fogging Machines สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เครื่องพ่นเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google