งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 (อาคารราชประชาสมาสัย) ชั้น 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 (อาคารราชประชาสมาสัย) ชั้น 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 (อาคารราชประชาสมาสัย) ชั้น 1
ชื่อย่อ : สรป.คร สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 (อาคารราชประชาสมาสัย) ชั้น 1 (เปิดสำนักงานบางส่วน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา และจะเปิดสำนักงานเต็มพื้นที่ ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป) สถานที่รับ - ส่งหนังสือ : อาคาร 8 ชั้น 4 (กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่) โทรศัพท์ : , โทรสาร : กลาง :

2 WHO TUC SAC DDC policy makers Office of International Cooperation
MOPH Office of Inter. Health Coordination DDC policy makers ASEAN, APEC, ACMECS & other Regnl. forum Bilateral & other international Partners SAC Designated coordinators Designated experts DOP, BEID, GCD, BOE, and other central offices Each with 2 Inter. Coop. coordinators Office of International Cooperation (OIC-DDC) Regional DDC offices Each with 2 Inter. Coop. coordinators DDC C

3 (ร่าง) โครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค
คณะกรรมการกำกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการ นายสัตวแพทย์ (1) กลุ่มบริหารทั่วไป (5) นักวิชาการการเงินและบัญชี (1) เจ้าพนักงานธุรการ (1) เจ้าพนักงานธุรการ (1) เจ้าพนักงานพัสดุ (1) นักจัดการงานทั่วไป (1) กลุ่มศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (2) นักวิเทศสัมพันธ์ (1) กลุ่มพัฒนาองค์กร (2) นักวิเทศสัมพันธ์ (1) นักพัฒนาองค์กร (1) กลุ่มพัฒนาวิชาการ และภาคีเครือข่าย (3) นักวิชาการสาธารณสุข (1) กลุ่มแผนงาน และประเมินผล (3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) นักวิเทศสัมพันธ์ (1) อัตรากำลัง เริ่มต้น 11 คน ข้าราชการ 7 คน (ช่วยราชการ สร. 2 คน รอรับบรรจุใหม่ 1 คน) พนักงานราชการ 3 คน (รับย้าย 1 คน จะมาปฏิบัติงาน พ.ค. 54 รอรับบรรจุใหม่ 2 คน) ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน อัตรากำลัง ขอเพิ่มเติมจากกรมฯ 5 คน ข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 3 คน ร่าง ณ วันที่ 18 เมษายน 2554


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 (อาคารราชประชาสมาสัย) ชั้น 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google