งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่แสดงความหนาแน่น ของการเกิดโรคไข้เลือดออก รายเดือน ปี พ. ศ.2549 จำแนกรายอำเภอ ของ 4 จังหวัดเขต 13 ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2549 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่แสดงความหนาแน่น ของการเกิดโรคไข้เลือดออก รายเดือน ปี พ. ศ.2549 จำแนกรายอำเภอ ของ 4 จังหวัดเขต 13 ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2549 จัดทำโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่แสดงความหนาแน่น ของการเกิดโรคไข้เลือดออก รายเดือน ปี พ. ศ.2549 จำแนกรายอำเภอ ของ 4 จังหวัดเขต 13 ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2549 จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

2 ความหนาแน่นของจำนวนผู้ป่วย รายอำเภอ มกราคม - มิถุนายน 2549 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน คลิกเมาส์หรือ enter เพื่อดูข้อมูลเดือนถัดไป

3 ความหนาแน่นของผู้ป่วยตั้งแต่ 1 ม. ค. - 30 มิ. ย. 49

4 นครราชสีมา

5 ชัยภูมิ

6 บุรีรัมย์

7 สุรินทร์

8 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ราย อำเภอ ( แสดงชื่ออำเภอที่มีอัตราป่วยสูง ตั้งแต่ 50/ ประชากรแสนคน ขึ้นไป )

9 จำนวนผู้ป่วยรายเดือน เปรียบเทียบค่า Target line

10

11

12

13

14

15 จำนวนและอัตราป่วย จังหวัด ปี 2549 ปี 2548 จำนวน ป่วย จำนวน ตาย อัตรา ป่วย /แสน อัตราป่วย ตาย (%) ประชากร 2549 ป่วย (ม.ค.-มิ.ย.48) อัตรา /แสน ประชากร 2548 นครราชสีมา393115.430.252,546,76358122.882,539,344 บุรีรัมย์341022.270.001,531,43026717.521,524,261 สุรินทร์529038.480.001,374,70022116.111,371,429 ชัยภูมิ199017.820.001,116,93426523.721,117,118 รวมเขต 131,462122.250.076,569,8271,33420.366,552,152 ประเทศ17,1771927.520.1162,418,05420,88633.7061,973,621 แหล่งข้อมูล: สำนักระบาดวิทยา และกลุ่มระบาดวิทยา สคร. 5 (E.2 งานระบาดวิทยา สสจ.)


ดาวน์โหลด ppt แผนที่แสดงความหนาแน่น ของการเกิดโรคไข้เลือดออก รายเดือน ปี พ. ศ.2549 จำแนกรายอำเภอ ของ 4 จังหวัดเขต 13 ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2549 จัดทำโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google