งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมถ่ายทอด นโยบาย และทิศทางการ ดำเนินงาน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมถ่ายทอด นโยบาย และทิศทางการ ดำเนินงาน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมถ่ายทอด นโยบาย และทิศทางการ ดำเนินงาน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2553

2

3

4

5 “… เมื่อทำงาน ต้องมุ่งถึงจุดหมาย ที่แท้จริงของงาน งานจึงจะสำเร็จ ได้ประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ ของงานและประโยชน์ของผู้ทำ...” พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาส วันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๒

6 ดีด สี ตี เป่า

7 Respect is knowing that …… you are lovable & capable.

8 Others are valuable too.

9 R esponsibility E nthusiasm S weetness P oliteness E ver-ready C ompassion T olerance

10 รับผิดชอบ กระตือรือล้ น อ่อนหวานสุภาพพร้อมเสมอ เมตตา กรุณา อดทน ใจ กว้าง

11 Integrity ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดหลัก คุณธรรม มีศีลธรรม จรรยา Competency ความสามารถ + ความเชื่อมั่น

12 The 4 words starting with co Success in controlling diseases is dependent not only on the authorities‘ efforts but also on local people's active participation and supports in the efforts. For securing the participation and supports we need the following. co mmunication co ordination co llaboration co operation The first word starting with co, communication, is a prerequisite for the rest of the words. Shiro Yoshimura, OIE Coordination, Bangkok Sub-Regional Office for SEA, August, 2007

13

14


ดาวน์โหลด ppt การประชุมถ่ายทอด นโยบาย และทิศทางการ ดำเนินงาน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google