งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่การอบรม ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่การอบรม ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่การอบรม ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
e-Learning 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

2 ความหมายของ e-Learning

3 e-Learning การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม

4 ระดับ การนำ e-Learning ไปใช้

5 ระดับ การนำ e-Learning ไปใช้
ที่มา : ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

6

7 ระดับ การนำ e-Learning ไปใช้
1. สื่อเสริม คือการนำเอา e-Learning เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนโดยที่มีสื่ออื่นๆ เป็นทางเลือกอีกด้วย ผู้สอนต้องจัดหาหาทางเลือกอื่นไว้ลองรับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม  2. สื่อเติม นำไปใช้ในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ เช่นนอกเหนือจากการบรรยายในห้องเรียน ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจาก e-Learning  3. สื่อหลัก คือการใช้ e-Learning เข้ามาแทนการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเต็มรูปแบบ ผู้เรียนต้องศึกษาเนื้อหาแบบออนไลน์ทั้งหมดโดยในต่างประเทศได้ทำการพัฒนา e-Learning เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะมาใช้แทนการเรียนการสอนแบบเดิมที่มีครูเป็นสื่อหลัก ที่มา : รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่การอบรม ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google