งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมข้อสอบของมาตรฐานระดับช่วงชั้นปีที่ 2 , ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปี พ.ศ.2552 , ปี พ.ศ.2553 และข้อสอบที่จัดทำขึ้นเอง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าแบบทดสอบฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษา ผู้จัดทำ นางสุภิน ผิวสา เด็กหญิงทัตติยา วิษณุโยธิน ชั้น ม.3/15 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

2 ขอบข่ายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.2
1. อาหารกับการดำรงชีวิต 2. ระบบต่างๆของมนุษย์ 3. ระบบต่างๆของสัตว์ 4. เทคโนโลยีชีวภาพ 5. ธาตุและสารประกอบ

3 ขอบข่ายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.2
6. การแยกสาร 7. การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 8. แรงและแรงลัพธ์ 9. แสงกับการมองเห็น 10. โลกของเรา


ดาวน์โหลด ppt บทนำ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google