งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ รายละเอียดขั้นตอนการ จัดทำ Competency วิธีการ แก้ไข จัดโครงการอบรมการ วิเคราะห์ Competency 1. วิธีการจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ รายละเอียดขั้นตอนการ จัดทำ Competency วิธีการ แก้ไข จัดโครงการอบรมการ วิเคราะห์ Competency 1. วิธีการจัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO

2

3

4 เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ รายละเอียดขั้นตอนการ จัดทำ Competency วิธีการ แก้ไข จัดโครงการอบรมการ วิเคราะห์ Competency 1. วิธีการจัดทำ

5 2. คณะทำงาน วิธีการ แก้ไข คัดเลือก คณะทำงาน โดยกำหนด หัวข้อและ นำมา Present ในที่ประชุมฯ หมายเหตุ เชิญผอ. เป็นประธานฯ

6 วิธีการ แก้ไข 3. เขต รับผิดชอบ แบ่งเขตงานโดยกำหนด อำเภอ หมายเหตุ ทุกคณะต้องมี เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานฯ

7 4. ประชาสัมพันธ์ ประชาสัม พันธ์ให้กับ หน่วยงาน ต่างๆ - จัดทำ แผ่นพับ - จัดทำ CD

8

9 1. คณะทำงาน ไม่ทราบ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน วิธีการ แก้ไข ชี้แจงวิธีการจัดทำ แจกเอกสาร ประกอบ

10 2. ตำแหน่ง วิเคราะห์ วิธีการ แก้ไข ร่วมกันจัดทำ 1 ตำแหน่ง ( นำ ร่อง ) และจึงขยายผลดำเนินการ พร้อมกัน ต้องการวิเคราะห์ หลายตำแหน่ง

11 ความต่อเนื่องในการ ดำเนินงาน วิธีการ แก้ไข 3. เวลา กำหนดอาทิตย์ ละ 1 -2 วัน ใน การเข้าไป ดำเนินงาน

12 Company LOGO


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ รายละเอียดขั้นตอนการ จัดทำ Competency วิธีการ แก้ไข จัดโครงการอบรมการ วิเคราะห์ Competency 1. วิธีการจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google