งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR Transformation Change to AEC 2015

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR Transformation Change to AEC 2015"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR Transformation Change to AEC 2015
Kasemradsreburin Hospital

2 HR Transformation Change to AEC 2015
ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร   นำไปสู่การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล Concepts : HEAD

3 H E A D : H = Happiness

4 H E A D : H = Happiness

5 H E A D : E = English & Empowerment
Level AUA TOEIC SCORE Empowerment การพัฒนาขีดความสามารถ

6 H E A D : A = Approach & Achievement
ดูแลใกล้ชิด สนิท เหมือนญาติ เป้าหมายระดับบุคคล

7 ความรับผิดชอบในการทำงาน
H E A D : D = Discipline ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบในการทำงาน

8 พนักงานผ่าน TOEIC SCORE ที่ตั้ง > 10%
การประเมินผล พนักงานผ่าน TOEIC SCORE ที่ตั้ง > 10%

9 HR Transformation Change to AEC 2015
Thank You


ดาวน์โหลด ppt HR Transformation Change to AEC 2015

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google