งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลา คำพูด time… Word and chance.และโอกาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลา คำพูด time… Word and chance.และโอกาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวลา คำพูด time… Word and chance.และโอกาส
Three irrevocable things in your life are … 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ . . . time… เวลา Word คำพูด and chance.และโอกาส

2 Three undeniable things in your life are .
3 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเราคือ serenity… ความสงบ honesty… ความซื่อสัตย์ and hope. ความหวัง

3 Three gems of your life are … 3 สิ่งที่มีค่าในชีวิตเราคือ
love … ความรัก self-steem… เคารพตัวเอง and true friends. และเพื่อนแท้

4 Three uncertainties in your life are...
ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่างคือ… dreams... ความฝัน success... ความสำเร็จ and fate. และโชคชะตา

5 Three things that deteriorate your life are ...
3 สิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตเราคือ… liquor... สุรา arrogance... ความหยิ่งผยอง and anger. และความโกรธ

6 จิตใจดี คิดดี พูดดี และกระทำดี
Kind hearts are the garden… จิตใจดีเป็นดั่งสวน Kind thoughts are the roots… ความคิดดีเป็นรากไม้ จิตใจดี คิดดี พูดดี และกระทำดี Kind words are the blossoms… คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง Kind deeds are the fruits… การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้

7


ดาวน์โหลด ppt เวลา คำพูด time… Word and chance.และโอกาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google