งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interactive Learning Demo Builder

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interactive Learning Demo Builder"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interactive Learning Demo Builder
อบรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนในฝัน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 และ 2 Interactive Learning Demo Builder โดย...นางสาววรวรรณ เหรียญทอง / นางสาวธนาพร เหรียญทอง นางนิตยา ยอดระยับ และนักเรียนชุมนุม ICT CLUB โรงเรียนปิยะบุตร์

2 การเข้าสู่โปรแกรม การใส่เสียง (Audio) การใช้ Tool สร้างงาน
Contents Company Logo ลักษณะของโปรแกรม การเชื่อมโยง (Link) การเข้าสู่โปรแกรม การใส่เสียง (Audio) ส่วนประกอบฯ การ Pubblish ไฟล์ การใช้ Tool สร้างงาน ติดต่อ-สอบถาม

3 ลักษณะของโปรแกรม Demo Builder
Company Logo 1. ใส่ตัวอักษรได้ 2. ใส่รูปภาพได้ 3. ใส่เสียงได้ 4. ใส่ VDO ไม่ได้ 5. คล้าย power point

4 การเข้าสู่โปรแกรม การเข้าสู่โปรแกรม 2. จะพบหน้าจอ 3. คลิกที่
Company Logo การเข้าสู่โปรแกรม 1. Doubble Click 2. จะพบหน้าจอ 3. คลิกที่

5 เลือกการทำงาน ได้ 3 รูปแบบ
การเข้าสู่โปรแกรม Company Logo เลือกการทำงาน ได้ 3 รูปแบบ ตั้งชื่อ กำหนดค่า

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Company Logo แบ่งเครื่องมือการใช้งานเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 : ส่วนของ movie

7 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Company Logo ส่วนที่ 1 : ส่วนของ movie Preview Movie (F9) Export Insert

8 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Company Logo ส่วนที่ 1 : ส่วนของ movie Bar

9 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Company Logo ส่วนที่ 2: ส่วนเฟรมที่สร้างชิ้นงาน Tasks Tools

10 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Company Logo ส่วนที่ 2: ส่วนเฟรมที่สร้างชิ้นงาน Home (F5) Previous (F6) / Next (F7) Preview Frame (F8)

11 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Company Logo Balloon (B) Note (N) Text (T) / Animated Text (X) Rectangle (R) / Ellipse (L) Image from file /ClipArt /Take screenshot Cursor (C) Edit (E) Button (U)/ Click Zone (K) ส่วนที่ 2: ส่วนเฟรมที่สร้างชิ้นงาน Animation (A)

12 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Company Logo ส่วนที่ 2: ส่วนเฟรมที่สร้างชิ้นงาน Timeline เลือก Effect

13 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Company Logo ส่วนที่ 2: ส่วนเฟรมที่สร้างชิ้นงาน Bar

14 การใช้ Tool สร้างงาน Balloon Note Company Logo www.themegallery.com

15 การใช้ Tool สร้างงาน Text /Animated Company Logo www.themegallery.com

16 การใช้ Tool สร้างงาน Rectangle /Ellipse Company Logo

17 การใช้ Tool สร้างงาน Image Image from file Image from Cliparts
Company Logo Image Image from file Take screenshot Image from Cliparts

18 การใช้ Tool สร้างงาน Cursor Edit Company Logo www.themegallery.com

19 การใช้ Tool สร้างงาน Button / Click Zone Company Logo

20 การใช้ Tool สร้างงาน Animation Company Logo www.themegallery.com

21 การเชื่อมโยง (Link) Link คำสั่ง Link Link ภายใน Link ภายนอก
Company Logo ไม่มีการ Link Link ไปยังหน้าอื่นๆ ภายในเรื่องเดียวกัน Link ไปยังเรื่องใหม่ Link ไปยังเว็บไซต์ที่กำหนด Link ไปยัง ที่ต้องการ Link ไปยังหน้าถัดไป Link Link ภายใน Link ภายนอก คำสั่ง Link

22 การใส่เสียง (Audio) Company Logo เลือก ได้ 2 แบบคือ 1. คลิก Import เพื่อเลือกไฟล์ เสียงที่มีอยู่แล้ว 2. คลิก Record เพื่อทำการบันทึกเสียง

23 การ Pubblish ไฟล์ไปใช้งาน
Company Logo 1.คลิกที่ หรือกด F5 2.คลิกที่ เลือก Export Option...

24 การ Pubblish ไฟล์ไปใช้งาน
Company Logo 3. จะปรากฏหน้าจอ เลือกตามขั้นตอนนี้

25 การ Pubblish ไฟล์ไปใช้งาน
Company Logo การ Pubblish ไปใช้งานจะได้ไฟล์ในรูปแบบนี้ Flash File HTML File EXE File

26 vorravan@hotmail.com ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
Interactive Learning Demo Builder Company Logo ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่ Phone :


ดาวน์โหลด ppt Interactive Learning Demo Builder

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google