งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือน มกราคม 2550 เท่ากับ 115.0 ม.ค.50 / ธ.ค.49 / ลดลงร้อยละ 0.3 ม.ค.50 / ม.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 3.0 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ

4 ม.ค.50 / ธ.ค.49 ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.3   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ผักสด - ไก่สด หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.3   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ผักสด - ไก่สด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.2   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 0.2   สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2550

6 ม.ค.50 / ม.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 3.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 6.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักสดและผลไม้ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 6.3   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ผักสดและผลไม้ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.1   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.1   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าโดยสารสาธารณะ

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2550

8 เดือน มกราคม 2550 เท่ากับ 105.1 ม.ค.50 / ธ.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ม.ค.50 / ม.ค.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.6 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนมกราคม 2550

10

11   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนมกราคม 2550 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google