งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advertisement Methods : URL (Universal Resource Locators)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advertisement Methods : URL (Universal Resource Locators)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Advertisement Methods : URL (Universal Resource Locators)
ฟรีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเพื่อโฆษณา Web site ใน Search engine แต่ละ Search engine จะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน บาง Search engine ใช้ Meta Tag การค้นหาต้องตรง (Match) กับ Keyword ในการลงทะเบียนมิฉะนั้นอาจจะค้นหาไม่พบ

2 Advertisement Methods : URL
ข้อดี เสียค่าใช้จ่ายต่ำ ต้องลงทะเบียน URL ของเว็บไซต์โดยไปที่เว็บไซต์ของ search engines ใช้ Keyword สำหรับการค้นหา ข้อจำกัด ดัชนีที่สร้างจาก Search engines มีความแตกต่างกัน Meta tags เป็นส่วนที่มีความซับซ้อน

3

4

5

6 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ทำการสำรวจเว็บไซต์บนระบบ Internet และเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูล ของ Search Engines โดยอัตโนมัติด้วย “Spider” หรือ “Crawler” ข้อมูลที่ Search Engines เหล่านี้ต้องการเมื่อลง ทะเบียน คือ ชื่อ Web Site และ/หรือ Address ตัวอย่าง เช่นAltaVista,Infoseek,whatUseek, Lycos, Siamguru

7

8 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
2. Search / Web Directories (Index) เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนต้องกำหนดหมวดสินค้า/บริการ ที่ต้องการให้ Web Site ของตนเองไปแสดงอยู่ ซึ่งข้อมูลที่ Web Directories เหล่านี้ต้องการเมื่อลงทะเบียน คือ รายละเอียดของผู้ลงทะเบียน , Short Description และ Keywords ของ Web Site และหมวดสินค้า/บริการที่ผู้ลงทะเบียนต้องการให้ Web Site ไป List อยู่ ต้องระบุหมวดสินค้า/บริการให้สอดคล้องกับรายละเอียดของ Web Site มิฉะนั้น อาจจะไม่ได้ถูกตรวจสอบเพื่อจัดหมวดหมู่จากเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างเช่น Yahoo.com, Sanook.com, LookSmart.com

9

10

11 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
3. Meta Search เป็นการสร้างเงื่อนไขของการค้นหาข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วตัว Meta Search จะทำการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก Search Engines และ / หรือ Web Directories หลายๆ แห่งในเวลาเดียวกัน

12 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
การใช้คำสั่ง Meta Tag Meta Tag คือ การสรุปข้อมูล และรายละเอียดของ Web Site เพื่อเป็นตัวสนับสนุนให้ Spider หรือ Crawler หรือหุ่นยนต์สำหรับสำหรับการลงทะเบียนอัตโนมัติของแต่ละ Search Engine จัดลำดับได้ง่ายขึ้น Meta Tag จะไม่ปรากฎในหน้าจอของ Browser แต่จะแสดงอยู่ที่ผลของการ Search

13 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
การใช้คำสั่ง Meta Tag ส่วนประกอบของ Meta Tag 1.Title เป็นชื่อของเว็บไซต์ที่สั้น กระชับ ชัดเจน และควรสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ 2.Description เป็นคำบรรยายถึงข้อมูล และรายละเอียดว่าไซต์ หรือ Page นั้นๆ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ซึ่งโดยปกติแล้วจะกำหนดคำไว้ว่าไม่ควรเกิน 25 คำ 3.Keywords เป็นคำหลักที่ Search Engines ใช้ในการจัดหมวดหมู่ให้เว็บไซต์รวมทั้งเป็นส่วนที่จะนำ Visitors เข้าเยี่ยมชมไซต์ของท่าน

14 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
ต้องการเพียงข้อมูลชื่อ Web Site และ Address สำหรับการติดต่อกลับไปยังผู้ลงทะเบียน Search Engines จะใช้หุ่นยนต์เข้ามาค้นหาข้อมูล หรือคำต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดดัชนีเอง โดยอาจจะใช้วิธีการอ่านข้อมูลทั้งหมด หรือเฉพาะข้อมูลที่อยู่ใน Meta Tag ที่อยู่ตอนต้นของโปรแกรม HTML ซึ่งมีองค์ประกอบและกลไกการทำงานดังนี้

15 ตัวอย่าง Meta Tag <head>
<title>E-Commerce Software, Instant, by E-Commerce Robot</title> <META NAME="description" content="E-Commerce Software, ready for using instantly, It's the Total Solution of instant e-commerce 24 hour self-management e-Store (browser-based control system). Let you open an e-Store within a minute."> <META NAME="keywords" content="e-commerce software, e-commerce package, shopping cart, online catalog, secure payment, e-store, e-shop, online shopping, cyber store, instant e-commerce, DIY e-commerce, store front, online catalog, web database, transportation, order tracking, e-commerce robot">

16 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
การใช้คำสั่ง Meta Tag ระบบการค้นหาของ Search Engines จะอ่านค่าตาม keyword ที่ผู้ค้นหากำหนดขึ้น แล้วนำมาตรวจสอบกับเนื้อความใน Home Page และหรือเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ ซึ่ง เว็บไซต์ที่มีเปอร์เซ็นต์ของการ Match คำให้ตรงกับ Keyword นั้น ๆ ในระดับสูงก็อาจจะแสดงผลอยู่ในระดับต้น ๆ ของการค้นหา ใช้หลักการค้นหา Text ที่พบในหน้า Home Page และ / หรือ Web Pages ไม่ได้เป็นการรับรองว่า Web Site จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ แต่ทำให้ Search Engine ทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น รูปภาพ และ Text ที่ไม่สอดคล้องกับ Keyword ก็จะถูกมองข้ามไป

17 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
กรณีของ Web Directories : ให้เลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในไซต์ของท่านให้มากที่สุด แล้วทำการลงทะเบียน ข้อมูลที่ท่านต้องให้เพิ่มเติมมักจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านเอง และอาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ให้กับท่าน

18 Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines
1. หมั่นปรับปรุงข้อมูลหรือทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้ทันสมัยน่าเข้าเยี่ยมชม 2. ควรทำ Link เชื่อมต่อกันระหว่างหน้าภายในไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้ท่องเว็บไซต์อย่างทั่วถึง 3. คำอธิบายและคำบรรยายที่แสดงบนหน้า Home Page ในบรรทัดแรก ๆ ควรมีเนื้อความ หรือ Keyword ที่ตรงและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เพราะ Search Engine จะทำการสำรวจจากส่วนนี้ด้วย 4. การลงทะเบียนไม่จำเป็นว่าลงแค่ชื่อเว็บไซต์ (URL) ที่หน้า Home Page เท่านั้น แต่สามารถลงหน้าหลักอื่น ๆ ได้อีกด้วย

19 Advertisement Methods (cont.)
Web Promotion Tool โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการลงทะเบียน Search Engine สามารถลงทะเบียนหลายๆ Search Engine ได้ในเวลาเดียวกัน สามารถตรวจสอบลำดับใน List ของ Database ใน Search Engine ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว

20 Advertisement Methods: Chat Rooms
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตในเวลาจริง (real time) หรือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง เป็น Virtual Meeting สำหรับสร้างชุมชน หรือประชาสัมพันธ์นโยบาย ปัญหาทั่วๆ ไป หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่ชอบในสิ่งเดียวกัน ส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย Chat room เป็นสื่อสำหรับโฆษณาด้วยการส่งข้อความเพื่อพูดคุยด้วยกับกลุ่มเป้าหมายได้ไม่จำกัดครั้ง ข้อมูลที่ได้รับสาระมากกว่า ทั้งนี้นักโฆษณาอาจจะเริ่มด้วยการตั้งประเด็น หรือหัวข้อที่กำลังน่าสนใจ และขอความคิดเห็นจากคนอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากกว่าป้ายโฆษณา เป็นการติดต่อแบบ 1-1

21 การโฆษณาเว็บไซต์ด้วยสื่อผสมอื่น
Kiosk Web board เอกสารที่ออกจากบริษัททั้งหมด - โบชัวร์ นามบัตร แคตตาล๊อค เป็นต้น การโฆษณาบนสื่อหรือรูปแบบอื่น - หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ทีวี เป็นต้น

22 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บน Web
ควรดำเนินการส่งเสริมการตลาดในทันทีเมื่อขึ้นออนไลน์ ใช้วิธีส่งเสริมการตลาดผ่านทางเครื่องมือค้นหาเป็นหลัก ทำไดเร็คอีเมล์แนะนำตัว แลกลิงค์กับเว็บไซต์สำคัญ ทำโบรชัวร์แจกที่อยู่เว็บ สร้างระบบสมาชิก ปรับปรุงเว็บสินค้า ราคา และเว็บตลอดเวลา

23 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บน Web
ให้คุณค่าที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม จงฟังคำติชม และให้ความสำคัญลูกค้าทุกราย ปรับปรุงตามความต้องการเสมอ สร้างระบบเครือข่ายการจัดจำหน่ายบนเว็บ

24 ปัจจัยที่ทำให้ประสบความเร็จ
Page-loading speed ภาพกราฟิกและตารางจะต้องจัดให้ง่าย เหมาะสม สื่อความหมายและเป็นมาตรฐานบนจอภาพ ใช้ประโยชน์จาก Thumbnail (icon, graphs) Business content ข้อความต้องชัดเจนและกระชับ มี page title และ header text ข้อมูลที่ให้ลงทะเบียนต้องไม่มากเกินไป

25 ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
Navigation efficiency and compatibility Links- well-labeled,มีความหมาย และ ถูกต้องแน่นอน Site - ต้อง compatible กับบราวเซอร์ ซอฟต์แวร์ Security and privacy มีการกำหนดเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ต้องมีทางเลือกสำหรับการไม่ติดตั้ง cookies ได้ Marketing Customer Focus มีเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่ชัดเจนเช่น การส่งสินค้า นโยบายการคืนสินค้า เป็นต้น หน้าที่ยืนยันหลังจากมีการสั่งซื้อ

26 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
สะดุดตา และดึงดูดความสนใจ สื่อความหมาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรายบุคคล ดาวน์โหลดรวดเร็ว เน้นตราสัญลักษณ์สินค้า / บริษัทให้ชัดเจน แตกต่างจากคู่แข่ง กิจกรรมบนอินเตอร์เน็ต เช่น Bulletin board, mailing list หรือ newsgroups ต้องสอดคล้องกับวิธี off-line หลังจากลูกค้าคลิกสื่อโฆษณาแล้ว ต้องเตรียมระบบคำสั่งซื้อ การชำระเงินที่เหมาะสม และสะดวกไว้ให้พร้อม

27 Advertisement Strategies (cont.)
Pull (Passive) Strategy เว็บไซต์จะมีการนำเสนอ ส่วนของการช่วยเหลือ สารสนเทศเกี่ยวข้องกับสินค้า Advertising World—เว็บไซต์ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจมีการนำเสนอกระบวนการในการหาความต้องการของลูกค้า Yahoo—เป็นเว็บ portal search engine site ที่มีการนำเสนอการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

28 Advertisement Strategies (cont.)
Push (Active) Strategy ส่ง s ไปยังลูกค้า ใช้ mailing list- แยกลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย การสร้าง Mailing list ใช้ agent technology, cookies, และ questionnaires (ที่กรอกโดยลูกค้า) รวมถึง SMS’s หรือการใช้ป้ายแบนเนอร์ หรือโทรศัพท์

29 Advertisement Strategies (cont.)
Associated Ad Display Strategy ผสมผสานเนื้อหาบนเว็บโวยการโฆษณาที่สัมพันธ์กันเช่น: ถ้าใช้ Yahoo ในการค้นหาเว็บจะแสดงรายชื่อแหล่งข้อมูล และมีป้ายแบนเนอร์แสดงคำว่าว่า “Search Books!” Amazon.com Barnesandnoble.com Keyword banners เป็นกลยุทธแบบ Just-in-time ยังรวมถึงการโฆษณาเว็บไซต์ด้วยสื่อผสมอื่น เช่น เอกสารที่ออกจากบริษัททั้งหมด - โบชัวร์ นามบัตร แคตตาล๊อค เป็นต้น การโฆษณาบนสื่อหรือรูปแบบอื่น - หนังสือพิมพ์, นิตยสาร เป็นต้น

30 Advertisement Strategies (cont.)
Viral marketing- เป็นการโฆษณาแบบบอกปากต่อปาก(word-of-mouth over the Internet) เป็นรูปแบบในการโฆษณาที่มีต้นทุนต่ำ และเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้สำหรับการโฆษณาแบบ Pushing แนวความคิดเกิดจากการส่งข้อความ หรือสอบถามปัญหาให้กับเพื่อน โดยแนบแฟ้มไปกับ ของผู้สนับสนุน ใช้การ Forward ไปยังเพื่อนหรือบุคลอื่น “Advocacy marketing”- คิดโดย hotmail.com ส่ง เพื่อเชื้อเชิญให้ใช้บริการฟรีของ hotmail มีจำนวนสมาชิกจาก 0-12 ล้านภายใน 18 เดือน จุดด้อยของกลยุทธ์นี้คือ อาจจะมี ที่หลอกลวง มีไวรัสติดมากับรูปภาพหรือข้อความได้ ซึ่งจะเป็นการแพร่ไวรัสในวงกว้าง

31 การนำกลยุทธ์ไปใช้ มีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก การกรองข้อมูลเอาข้อมูลขยะหรือไม่ได้ใช้ออก จะช่วยลดข้อมูลที่มากเกินไป (Over load) ได้ การตลาดแบบ One to One การบริการให้แต่ละคนสามารถกำหนดให้แสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ Customized ads in Webcasting การบริการข่าวสารเฉพาะบุคคลและสารสนเทศที่จำแนกเป็น category ลูกค้าสามารถเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการ

32 การใช้สื่อโฆษณาเพื่อเปรียบเทียบ
ลูกค้าจำเป็นต้องเปรียบเทียบจากข้อมูลหลาย ๆ แหล่งผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ หาร้านค้าที่สามารถซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้ ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคา และรายละเอียดของสินค้าจาก vendor ต่างๆได้ Meta Malls Architecture เป็นบริการการเปรียบเทียบที่ไม่ใช้แค่ ร้านเดียว แต่อาจจะรวมหลายร้าน

33 Online Events, Promotions, and Attractions
Enticing Web surfers to read Internet ads Yoyodine, Inc. เสนอผ่านเกมส์ การลดราคา การแข่งขัน และสลากกินแบ่ง โดยก่อนจะดำเนินการต้องเข้าผ่านหน้าโฆษณา Netzero and others เสนอให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีแลกเปลี่ยนกับการคลิกที่ป้ายโฆษณา Egghead ใช้บุคลากรช่วยเหลือลูกค้า Lucent ใช้โทรศัพท์สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลและส่งโฆษณาไปยังลูกค้า ร้านค้าปลีกมีข้อเสนอพิเศษเมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม “check out” Riddler เสนอให้เล่นเกมสำหรับรับรางวัล

34 Online Events, Promotions, and Attractions (cont.)
Enticing Web surfers to read Internet ads Netstakes .ใช้วิธีออกสลากกินแบ่ง( sweepstakes) ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารรับรางวัลจากวิธีการสุ่มจากชนิดของสินคา ส่งรายละเอียดไปยังผู้สนับสนุน แสดงโฆษณาออนไลน์ทั้งบนเว็บและส่งจดหมายผ่าน lists เสนอให้ตัวอย่างใช้ฟรี (freesamples.com)

35 Push Technology Benefits
สามารถรับข้อมูลที่ต้องการแบบอัตฺโนมัติผ่านเทคโนโลยีของเว็บและอินเทอร์เน็ต ลดจำนวนเวลาที่ใช้ในการค้นหาสารสนเทศบนเว็บ

36 Push Technology (cont.)
Push on the Intranet บริษัทติดตั้งช่องทางสำหรับเป็นจุดกระจายสารสนเทศภายในที่สำคัญไปยัง: พนักงานของบริษัท บริษัทคู่ค้า (on extranets) The Future of Push Technology Drawback:ใช้ bandwidth มาก Experts’ prediction:เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

37 Intelligent Agents Product Brokering รู้จัก customer’s profile
ปรับปรุงโฆษณาที่จะส่งให้ลูกค้าหรือถามลูกค้าว่าต้องการรับข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าหรือไม่ เตือนผู้ใช้เมื่อมีสินค้าหรือรายการใหม่ๆ แนะนำสินค้า จาก: ข้อมูลการซื้อที่ผ่านมา เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ระบุโดยผู้ซื้อ

38 Effectiveness and Pricing of Advertisement
การปรับโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมถือว่ามีความยุ่งยากพอสมควร เหตุผลหนึ่งคือ การวัดประสิทธิผล กับราคาโฆษณา ซึ่งมีหลายวิธีที่ใช้วัดประสิทธิผล ดังนี้ รูปแบบการคิดค่าโฆษณาทั่วไป (Exposure Models) ค่าใช้จ่ายของการประชาสัมพันธ์สำหรับรูปแบบการค้าทั่วไปจะค่อนข้างเป็นที่เปิดเผย และการเผยแพร่ ถือเป็นมาตรฐานในอัตราค่าบริการ สำหรับการโฆษณาบนเว็บไซต์จากการตรวจสอบของเว็บหลาย ๆ เว็บพบว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าสื่อโฆษณาทั่วไป

39 Effectiveness and Pricing of Advertisement
ลักษณะการคลิกเว็บ (Click-Through) ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนการคลิก และรับประกันว่าถึงกลุ่มเป้าหมายแน่นอน ซึ่งเป็นการการันตีว่าเมื่อลูกค้าจ่ายจะได้รับในสิ่งที่ต้องการ โดยวัดจากจำนวนเพจที่ปรากฎ จำนวนครั้งที่คลิก หรือ จำนวนการเข้าเยี่ยมซ้ำ ซี่งวิธีนี้จะยุ่งยาก ในปัจจุบันมีรูปแบบสื่อใหม่ ๆ เกิดขึ้น ราคาก็เปลี่ยนแปลงตาม คือ จ่ายเฉพาะคลิกที่ก่อให้เกิดธุรกรรมซื้อขายกับเว็บเท่านั้น

40 Effectiveness and Pricing of Advertisement
การซื้อขายจริง (Actual Purchase) -สิ่งที่นักการตลาดคาดหวังจริง ๆ คือ เกิดคำสั่งซื้อสินค้า หรือบริการบนเว็บ ซึ่งในแต่ละวันบางเว็บมีผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์จำนวนมาก แต่มีการซื้อสินค้าหรือก่อเกิดประโยชน์จริง ๆ ไม่มาก ตรงกันข้ามกับบางเว็บไซต์มีผู้เข้าเยี่ยมชม 5-6 คน แต่ได้ประโยชน์มากกว่า ถ้าลูกค้าคลิกเพื่อการช้อปปิ้งจริงจะเป็นสิ่งมีคุณค่าเพื่อใช้วางแผนการประชาสัมพันธ์ว่าควรเป็นอย่างไรถึงจะได้ผล

41 การใช้แคตตาล๊อกออนไลน์สำหรับการโฆษณา
วิวัฒนาการของ online catalogs พ่อค้า -โฆษณาสินค้าและการส่งเสริมการขาย ลูกค้า - เป็นแหล่งสารสนเทศสินค้าและการเปรียบเทียบราคา ประกอบด้วยฐานข้อมูลของสินค้า ไดเร็กทอรี และความสามารถในการค้นหา นำข้อความที่อยู่บนเว็บไปจัดทำเป็น paper catalogs เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

42 การใช้แคตตาล๊อกออนไลน์สำหรับการโฆษณา
Classifications of catalogs รูปแบบสารสนเทศที่นำเสนอ(Dynamics of information presentation) Static เป็นเว็บไซต์แสดงข้อความ และภาพนิ่ง Dynamic เป็นเว็บไซต์แสดงข้อความ และภาพเคลื่อนไหว การกำหนดจำนวนสินค้า หรือบริการ (Degree of customization) Ready-made catalogs: นำเสนอรายละเอียด รูปแบบ ราคา ของแคตตาล๊อกสินค้า ให้ลูกค้าแต่ละคนเหมือนกัน Customized catalog นำเสนอรายละเอียด รูปแบบ ราคา ของแคตตาล๊อกสินค้า ให้ลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกัน

43 การใช้แคตตาล๊อกออนไลน์สำหรับการโฆษณา
การบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม : Electronic catalogs สามารถผสมผสานกับบริการอื่นๆ ดังนี้ บริการติดตามความก้าวหน้าการส่งของ มีระบบการชำระเงิน มีระบบสินค้าคงคลัง โปรแกรมและระบบ Intranet โปรแกรมและระบบ Extranet แผ่นกระดาษโบชัวร์

44 Customized Catalogs ให้ลูกค้ากำหนดตามความต้องหรือสิ่งที่สนใจได้เอง (Customize) โดยผลลัพธ์จะแสดง แคตตาล๊อกสินค้าของลูกค้าเอง เช่น การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (broadvision.com) โดยสามารถกำหนดราคา คุณลักษณะสินค้า และอื่นๆ เองได้อย่างง่ายและสะดวก เป็นแนวทางที่ระบบกำหนดรายละเอียดแคตตา ล๊อกสินค้าให้ลูกค้าเองอัตโนมัติ โดยเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลจากการฝังโปรแกรมคุกกี้ไว้ในเครื่องลูกค้า หรือการใช้ Data mining เพื่อสร้างแคตตาล๊อกเสนอลูกค้า

45 bf57’c,j

46 ประเด็นที่ต้องคำนึงในการประชาสัมพันธ์
ควรมีการโฆษณามากน้อยเพียงใด? การยอมรับการโฆษณา

47 ประเด็นที่ต้องคำนึงในการประชาสัมพันธ์
ควรมีการโฆษณามากน้อยเพียงใด?(How much to advertise) การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกับการโฆษณาในรูปแบบทั่วๆ ไป จำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมเท่าที่จำเป็นจริง ๆ สิ่งสำคัญคือการรู้จุดประสงค์ ซึ่งถ้าไม่ทราบอาจจะทำให้เกิดปัญหากับภาพลักษณ์ และสารสนเทศที่จะเสนอได้ บริษัทต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าเว็บไซต์ทำอะไรได้บ้าง ทำอย่างไร หรือมีความเป็นไปได้จริงแค่ไหน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ถ้าใช้เป้าหมายเดียวกันกับการโฆษณาในทีวีอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีความแตกต่างกัน และลักษณะความสัมพันธ์ก็ต่างกัน บริษัทจำเป็นต้องกำหนดว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะพิจารณา เช่น กำลังคน เวลา และ แหล่งเงิน ที่จำเป็นในการลงทุนพัฒนาสื่อโฆษณาบนเว็บ ถ้าขาดการพิจารณาที่ดีเว็บอาจจะไม่ได้รับผลสำเร็จได้ สำหรับบุคคลทั่วไป และบริษัท อาจจะใช้บริการจากบริษัทตัวแทนโฆษณา ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาบนเว็บ เช่น บริษัทตัวแทนอาจจะมีไอเดีย หรือรู้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรของข้อมูลบนเว็บได้ดีกว่า

48 ประเด็นที่ต้องคำนึงในการประชาสัมพันธ์
การยอมรับการโฆษณา(Permission advertisement) ปัจจัยหนึ่งของการโฆษณาแบบหนึ่งต่อหนึ่งคือ การมีข้อมูลมากเกินไปจนกลายเป็นปัญหาขยะล้น (junk mail) แต่ละครั้งที่ผู้ใช้ได้รับ อาจจะถูกบล็อกได้เพียงวัน-สองวัน จากนั้นก็จะได้รับอีก แต่บางรายใช้วิธีกำหนดโปรแกรมเพื่อให้ลบเมลล์ขยะทิ้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเมล์ก่อความรำคาญ (Spamming) ที่ผู้ใช้ได้รับข้อมูลผ่านอีเมล์ จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม บริษัทอาจจะใช้วิธีให้ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกรับจดหมายข่าว

49 การประเมิน การตรวจสอบ และการวิเคราะห์การจราจรของเว็บ
ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจเลือกโฆษณากับเว็บใดเว็บหนึ่ง สิ่งสำคัญคือ บริษัทต้องรู้จำนวนผู้คลิกว่ามากน้อยแค่ไหน หรือ ถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบเว็บไซต์ ใช้จำนวนเพจที่ปรากฎ และจำนวนครั้งของ hit ที่อ้างอิงโดยเว็บไซต์ นอกจากนี้อาจจะใช้วิธีวิเคราะห์จากการวัดจำนวนเพจที่นับโดยเว็บเอง

50 การติดตามการจราจรข้อมูลด้วยตัวเอง(Self-monitoring of traffic)
มีบางบริษัทขายโปรแกรมสำหรับให้เว็บมาสเตอร์เฝ้าติดตาม และนำไปใช้ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ตัวเอง โดยการตรวจนับจำนวนผู้เข้ามาแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์

51 เครื่องมือมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต(Internet ad standards)
แนวความคิดของหลายๆ เว็บ พยายามที่จะคิด และสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้เป็นมาตรฐาน และ ถูกยอมรับ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง หรือเว็บชั้นนำ เช่น มาตรฐานของคุ๊กกี้ไฟล์ ที่ช่วยให้ผู้ขายสร้างประโยชน์จากคุ๊กกี้ และช่วยป้องกันสำหรับผู้ท่องเว็บที่ไม่ต้องการปฏิเสธไม่ให้เห็นข้อมูลส่วนตัว

52 อาชีพเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
Advertising agencies and Web site developers - รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างสื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ผู้วางแผนกำหนดแคมเปญ เช่นเดียวกับนักพัฒนาของเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย Market research providers - นักโฆษณา นักลงทุน หรือ ผู้บริหารที่สนใจจะติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงของเว็บไซต์

53 อาชีพเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
Traffic measurement and analysis companies - บริษัทต้องรู้และเข้าใจเหตุผลทำไมลูกค้าเลือกใช้อินเตอร์เป็นสื่อ เพื่อนำมาปรับ และวัดความเหมาะสมของการเลือกใช้โปรแกรม หรือเทคโนโลยีไว้บริการเกี่ยวกับการจราจรข้อมูล และติดตามผลของการโฆษณา Networks/rep firms -เป็นบริษัทให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าของการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ และเป็นตัวแทนโฆษณา Order processing and support - บริษัทเหล่านี้เตรียมใช้บริการจากการว่าจ้างบริษัทอื่นให้ดำเนินการโฆษณาให้


ดาวน์โหลด ppt Advertisement Methods : URL (Universal Resource Locators)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google