งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรอินทรีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรอินทรีย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

2 กลยุทธ์ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์
ชูประเด็น ปลอดภัย + เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 ให้ความรู้/ข้อมูล ถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ 2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์ของไทย 3 พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล 4 เพิ่มความหลากหลายในสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5

3 ให้ความรู้/ข้อมูล ถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์
สร้างสำนึกการกินอยู่อย่างมีสุขภาพดี สร้างความใส่ใจในอาหารธรรมชาติ / ไม่ปรุงแต่ง และปลอดภัย เสริมสร้างความเชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์ของไทย * สร้างระบบประกันคุณภาพ * มีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง

4 สินค้าเกษตรอินทรีย์ จากไร่ถึงโต๊ะ
ผลิต / ฟาร์ม ผู้บริโภค สนับสนุนผู้ผลิตภาคเอกชน 60% แปรรูป สูตรอาหาร การบรรจุ พัฒนาและเพิ่มมูลค่า บรรจุภัณฑ์ จัดจำหน่าย การตลาด / ศึกษารสนิยมผู้บริโภค การกระจายสินค้า / จัดเก็บ Logistic ปรุงอาหาร

5 สินค้าเกษตรอินทรีย์จากไร่ถึงโต๊ะ
การผลิต / การบริหารฟาร์ม การแปรรูป / สุขอนามัย การจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า / จัดเก็บรักษา Logistic บรรจุภัณฑ์

6 บริษัท + ผู้ผลิตผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผู้บริหาร/นโยบายบริษัท วิจัยและพัฒนา การออกแบบ สร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด / Marketing การสร้างแบรนด์ การผลิต / Production โฆษณา / บรรจุภัณฑ์ พิกัดศุลกากร ขายในประเทศ ส่งออกต่างประเทศ

7 กิจกรรมต่าง ๆ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กับเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมต่าง ๆ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง กับเกษตรอินทรีย์ ... ของกรมส่งเสริมการส่งออก * โครงการสัมมนา/การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสินค้าเกษตร โดยสถาบันฝึกอบรมการส่งออก * การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม/สุขภาพ * การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบในกิจกรรม Design Selected และ Design Cercle ในงานแสดงสินค้านานาชาติของกรมส่งเสริมการส่งออก * การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าผลไม้และดอกไม้สด หัวข้อ Fresh for The Future * ให้บริการห้องสมุดการพาณิชย์และออกแบบ * การให้บริการตราสัญลักษณ์สินค้าไทย * การให้รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น PM AWARD * งานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ 13 งาน / งานในประเทศ 1 งาน

8 การเพิ่มมูลค่า ........ Value Added
การทำให้สินค้ามีราคาและมูลค่ามากกว่าที่เคยมี การหาวิธีการที่จะมาเพิ่มราคาสินค้า

9 การสร้างมูลค่าเพิ่ม .... Value Creation
การหาวิธีนำสินค้าไปสู่เป้าหมาย / ความสำเร็จโดยอาศัยความคิดอันแยบยลในเชิงสร้างสรรค์ กลวิธีอันชาญฉลาดที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าและราคาสินค้าและบริการ การทำให้สินค้ามีค่าขึ้นกว่าเดิมโดยเติมด้วยการสร้างสรรค์และรังสรรค์ขึ้นมา

10 การสร้างแบรนด์เพื่อสินค้าเกษตรอินทรีย์
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า สร้างทัศนคติที่ดีโดยรวมของประเทศ Country Image สร้างทัศนคติที่ดีโดยรวมของสินค้าไทย Product Image เริ่มให้ที่ตรา “ประเทศไทย” Country Logo

11 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ? การตกแต่งในภาพรวมของตัวสินค้า
และสิ่งแวดล้อม Interior design ภาพโฆษณา สีสันและลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์

12 การมีตราสินค้าและเครื่องหมายของสินค้า
ทำให้เรามีความภาคภูมิใจในสินค้าและเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า ทำให้ผู้ซื้อจดจำสินค้าของเราได้ NATURALITA ทำให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ และลดการเลียนแบบสินค้า เพิ่มมูลค่าให้สินค้า

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ & บรรจุภัณฑ์
Text in here

14 สร้างมูลค่าโดยพัฒนารูปแบบ

15 ความเป็นพิเศษในบรรจุภัณฑ์
แหล่งที่มา ภูมิลำเนาของสินค้า

16 NEWSTALGIE Packaging Ideas

17 Thank You ! สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
โทร โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google