งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดคำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า (TROF) ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดคำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า (TROF) ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดคำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า (TROF) ”
กลุ่ม 3

2 ลำดับ ชื่อ หน่วยงาน 1 นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 2 นายบุญเลง ดีจิตกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง 3 นายพีรพันธุ์ สังข์เรือง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม 4 นายสุมัย หมายหมั้น  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 5 นายกรต์ มนัสศรีสุกใส  กรมป่าไม้ 6 นายสุริยา สุมา  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 7 นายเพียร ถึงคุณ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 8 นายวิชัย กิจมี 9 นางสุธาทิพย์ ช่อมะลิ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 10 น.ส.จินตนา เลิศรัตนอนุรักษ์  กลุ่มสำรวจทรัพยากรป่าไม้

3 คำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า ”
ไม้ : ไม้ต้น : เนื้อไม้ เชื้อเพลิง อาหาร สมุนไพร ร่มเงา ไม้ประดับ แนวป้องกันลม ไม้เลื้อย,ไม้เถา : อาหาร สมุนไพร ไม้ล้มลุก : อาหาร สมุนไพร ไม้ประดับ ไม้พุ่ม : อาหาร สมุนไพร ไม้ประดับ นอกเขตป่า : พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าตามกฎหมายป่าไม้

4 13 14 12 ไม้ผล มะขาม ตาลโตนด 1 11 สัก ขี้เหล็ก อินทนิลน้ำ คูน 2 10
เนื้อไม้ พื้นที่ส่วนบุคคล อาหาร ยาสมุนไพร อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป พื้นที่ส่วนบุคคล 13 14 เนื้อไม้ คันนา 12 เนื้อไม้ อาหาร ไม้ผล มะขาม สวนป่า ตาลโตนด ริมถนน ริมถนน เนื้อไม้ 1 คนนิยมใช้เนื้อไม้ 11 สัก บ้าน,รั้วบริเวณ อาหาร รั้วบริเวณ ขี้เหล็ก ยาสมุนไพร พื้นที่สาธารณะ ริมถนน ไม้ประดับ อินทนิลน้ำ คูน 2 ริมถนน ศ.ราชการ 10 ไม้ประดับ 1. WOOD เนื้อไม้ รั้วบริเวณ สวนสาธารณะ ยาพารา พื้นที่สาธารณะ สะเดา 3 เนื้อไม้ เสลา คันคลอง 9 น้ำยาง อาหาร ริมถนน สวนยาง จามจุรี พารา 8 ยาสมุนไพร รั้วบริเวณ เนื้อไม้ งิ้วป่า หัวไร่ปลายนา ไผ่รวก ยูคาฯ 4 เนื้อไม้ สวน ไม้ประดับ ร่มเงา 7 ริมห้วย,คลอง,แม่น้ำ 5 6 เลี้ยงครั่ง พื้นที่ส่วนบุคคล(เลี้ยงครั่ง) ริมถนน เนื้อไม้ เนื้อไม้ รั้วบริเวณ พื้นที่สาธารณะ สวนป่า ศูนย์ราชการ ดอกเป็น อาหาร เนื้อไม้ อาหาร รั้วบริเวณ อุตสาหกรรม คันนา,คันคลอง สวนไผ่ ริมรั้ว รั้วบริเวณ สวนป่า หัวไร่ปลายนา ริมถนน คันคลอง

5

6

7

8 13 12 มะดัน ผักเชียงดา 1 ชะอม 11 ผักกูด ข่าป่า 10 2. ผักหวาน 2
อาหาร สวนหลังบ้าน 13 สวนหลังบ้าน อาหาร 12 มะดัน สวน ผักเชียงดา 1 อาหาร รั้วบริเวณ ชะอม ริมน้ำ,คลอง,ลำธาร อาหาร 11 ผักกูด หลังบ้านหรือในหมู่บ้าน หัวไร่ปลายนา ข่าป่า สวนหลังบ้าน 10 2. บ้าน ผักหวาน 2 อาหาร Non-wood สวน ชะพลู หวาย สวน 9 3 น้ำยาง อาหาร อาหาร ชำมะเลียง บ้าน,สวนหลังบ้าน มะแขว่น เนื้อไม้ มะเม่า ต๋าว 4 สวนหลังบ้าน สะคร้าน อาหาร 8 7 5 สวนบนดอย,สวนผลไม้ 6 อาหาร แซมสวนหลังบ้าน อาหาร อาหาร สวนริมคลอง อาหาร แปรรูป แปรรูป สวนหลังบ้าน หัวไร่ปลายนา สวนหลังบ้าน

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดคำนิยาม “ ไม้นอกเขตป่า (TROF) ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google