งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางบก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางบก
รหัสสี รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางบก C=40 M=70 Y=100 K=50 ปกหลัง ปกหน้า C=5 M=38 Y=94 K=0 0.75 ซม. ส่วนพับเข้าด้านใน เส้นเหลือง 0.15 มม. พิชิตลานสน... บันทึกความทรงจำ... อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ต. ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โทร โทรสาร บนยอดภูสูง 4.70 ซม. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โลโก้สำนักอุทยานแห่งชาติ สถานที่ติดต่อ /สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระบุปีที่พิม์ รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย Dillenia UPC รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ Times New Roman สีขาว ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม โลโก้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม ชื่อเรื่อง....ใช้ตัวอักษร Dillenia UPC สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม ส่วนสำหรับประทับตรายางอุทยานฯ เหมือนเป็น passport และนักท่องเที่ยว สามารถเก็บเป็นที่ระลึก และบันทึกความประทับใจเล็กๆ น้อยๆ ลงไปได้

2 รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางบก
ส่วนหลังปกหน้า เป็นส่วนแสดงแผนที่อุทยานแห่งชาติ แผนที่.... หน้าแรก

3 รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางทะเล
รหัสสี C=83 M=20 Y=21 K=0 ปกหลัง ปกหน้า C=5 M=0 Y=90 K=0 0.75 ซม. ส่วนพับเข้าด้านใน เส้นเหลือง 0.15 มม. บันทึกความทรงจำ... สวรรค์แห่งท้องทะเลอันดามัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ 5 บ้านทับละมุ ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร โทรสาร 4.70 ซม. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โลโก้สำนักอุทยานแห่งชาติ สถานที่ติดต่อ /สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระบุปีที่พิมพ์ รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย Dillenia UPC รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ Times New Roman สีขาว ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม โลโก้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม ชื่อเรื่อง....ใช้ตัวอักษร Dillenia UPC สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม ส่วนสำหรับประทับตรายางอุทยานฯ เหมือนเป็น passport และนักท่องเที่ยว สามารถเก็บเป็นที่ระลึก และบันทึกความประทับใจเล็กๆ น้อยๆ ลงไปได้

4 รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ส่วนหลังปกหน้า เป็นส่วนแสดงแผนที่อุทยานแห่งชาติ ส่วนหลังปกหน้า เป็นส่วนแสดงแผนที่อุทยานแห่งชาติ แผนที่.... หน้าแรก

5 ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
รูปแบบปกแผ่นพับ อุทยานแห่งชาติทางบก ปกหน้า ปกหน้า ประกอบด้วย ชื่ออุทยานแห่งชาติ - หน่วยงานในสังกัด - โลโก้กรมอุทยานแห่งชาติฯ - ตัวอักษรสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม - รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC เขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 ซม. ภาพที่เป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติ รหัสสี C=40 M=70 Y=100 K=50 C=5 M=38 Y=94 K=0 ปกหลัง เส้นเหลือง 0.15 มม. ปกหลัง ประกอบด้วย โลโก้สำนักอุทยานแห่งชาติ - สถานที่ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - ปีที่พิมพ์ - ตัวอักษรสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม - รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย Dillenia UPC - รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ Times New Roman ขึ้นอยู่กับการออกแบบ หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง ต. เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร โทรสาร สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร โทรสาร สถานที่ติดต่อ 3 ซม.

6 ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
รูปแบบปกแผ่นพับ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ปกหน้า ปกหน้า ประกอบด้วย ชื่ออุทยานแห่งชาติ - หน่วยงานในสังกัด - โลโก้กรมอุทยานแห่งชาติฯ - ตัวอักษรสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม - รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC หมู่เกาะสิมิลัน เขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3 ซม. ภาพที่เป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติ รหัสสี C=83 M=20 Y=21 K=0 C=5 M=0 Y=90 K=0 ปกหลัง เส้นเหลือง 0.15 มม. ปกหลัง ประกอบด้วย โลโก้สำนักอุทยานแห่งชาติ - สถานที่ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - ปีที่พิมพ์ - ตัวอักษรสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม - รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย Dillenia UPC - รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ Times New Roman ขึ้นอยู่กับการออกแบบ 93 หมู่ 5 บ้านทับละมุ ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร โทรสาร สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร โทรสาร สถานที่ติดต่อ 3 ซม.


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google