งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2 GoRegional ASEAN Population of 600 M GDP growth 5-6% Familiar Market
3 Population of 600 M 3 GDP growth 5-6% 3 Familiar Market 3 Low capita consumption of basic products

3

4 หนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย
UNITY IN DIVERSITY UNITY IN DIVERSITY หนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย

5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC (ASEAN Economic Community) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม One Vision, One Identity, One Community Thailand Malaysia Philippines Myanmar Indonesia Vietnam Singapore ธงชาติอาเซียน “ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้” ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นหนึ่งใจเดียว โดยสีที่ปรากฏในสัญญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน Cambodia Brunei Laos

6 อินโดนีเซีย 245 ฟิลิปปินส์ 101 เวียดนาม 91 ไทย 66 พม่า 53 มาเลเซีย 28
จำนวนประชากรในประเทศ AEC อินโดนีเซีย 245 ฟิลิปปินส์ 101 เวียดนาม ไทย พม่า มาเลเซีย กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ บรูไน

7 มุสลิม พุทธ คริสต์ 45% 35% 20% จำนวนประชากรในประเทศ AEC

8 โลก 6,981 ล้านคน 4,953 ล้านคน เอเซีย จำนวนประชากรในประเทศ AEC

9

10 การเคลื่อนย้าย 8 กลุ่มสาขาอาชีพ
1. ทันตแพทย์ 2. แพทย์ 3. พยาบาล 4. นักบัญชี 5. วิศวกร 6. สถาปนิก 7. นักสำรวจ 8. โรงแรมและการท่องเที่ยว

11 กฏบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า
The working language of ASEAN shall be English. ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ

12 VISION To be leading company in Thailand in the manufacture
and distribution of plastic and household products that gain international recognition.

13

14 Our Company Melamine Tableware Employees: 4,525 full-time staffs
Established: August, 1963 World Largest Producer of 100% Melamine Tableware Thailand’s Leading Plastic Injection Molder Turnover: $ 294 Million (in 2012) Employees: 4,525 full-time staffs Registered Capital: THB 2.7 Billion Market Coverage: 122 Countries in 5 Continents

15

16 Our Company Korat Susawat Bangpoo Amata

17 Customer Satisfaction
Principles Quality First Operation Excellence Empowering People Social Commitments Customer Satisfaction

18 Our Business Plastic Products Trading and Others Melamine Products

19 เพื่อรับมือกับการเกิด
การเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการเกิด AEC ในปี 2558

20 ROADMAP ASEAN A WILL TO WIN IS NOT IMPORTANT AS
A WILL TO PREPARE TO WIN

21 Vision & Strategies

22 ASEAN Sustainable Market
Vision Srithai Superware as ASEAN Sustainable Market Leader

23 Strategies Superware ASEAN One Family, One Market One Production Base

24 Sources of Competitiveness
Marketing & Technology will play more Important role, comparing to production. Branding Innovation R&D VA Value Cost Leadership Technology Production Marketing Business Activity

25 ValueAdded VA Products & Services 3 Increase customer satisfaction 3
Differentiate from the competitors 3 Compete on Value to Customers, not price

26 Logistics & Supply Chain Management Flow
Purchasing and Negotiation Transport, Inbound Logistics Management Material Handling Warehouse, WMS and Inventory Management Planning & Production Transport, Outbound Logistics Management Sales & Marketing and Ordering Logistics Cost Material Flow Supply Chain Management Lead time, DIFOT, Processing & Admin Cost ERP : Oracle Support Cost & KPIs Information Flow

27 Logistics Center Excellence
Srithai อมตะ บางปู สุขสวัสดิ์ โคราช Our Supplier Inbound Logistics Internal Logistics Outbound Logistics Distribution Network , บริษัทในเครือ & Customer Reverse Logistics

28 Regional Operations Cambodia : Representative Office 2015 Laos
2012 Myanmar : Representative Office 2011 : Factory 2016 Vietnam : Factory 1 1994 : Factory 2 2013 Indonesia : Factory 1 1995 : Factory 2 2014 : Brunei, Philippines, Malaysia & Singapore (Sale distributors set up since1980)

29 Regional Operations 1990 2010 2010 2012 2014 China : Factory India
: 3 Representative Offices - Delhi 2010 - Mumbai 2010 - Bangalore 2012 : Factory 2014

30 Challenges from Regional Expansion... and what we do

31 Challenges from Regional Expansion
Cross cultural diversity & How to prepare and encourage Thai staff to go overseas What we do New HR practice & mindset Especially global mindset Training and development Training roadmap & cross cultural training Attractive compensation package

32 Challenges from Regional Expansion
Local Staff Engagement What we do ICO (Investment Coordinating Office) Country HR Committee Executive HR meeting overseas Staff internship at HQ To learn and cultivate practice and culture Career path development Training and development

33 Challenges from Regional Expansion
Local Community Concerns What we do Corporate Social Responsibility We are a good corporate citizen in every Community we operate.

34 KEYS TO SUCCESS 1. Employees 2. Customers

35 3. Employee First Keys to Success 1. ลูกค้า คือ พระเจ้า
1. ลูกค้า คือ พระเจ้า 2. เราจะดูแลคนของเราให้ดี เหมือนอย่างดูแลลูกค้า 3. Employee First Customer Second

36 Keys to Success Employee First Customer Second Customer Second
Business Partner First Customer Second Business Partner First Employee First Customer Second Employee First

37 to Compete in a New Environment
Developing People to Compete in a New Environment (AEC)

38 คน 3 ประเภท : การสร้าง COMPETTIVENESS 1. Let it happen
2. Make it happen Wonder what happened

39 AEC and its implications for Thailand
Thai market AEC market World market Thai products AEC products World products Thai Standard AEC Standard World Standard

40 ตัววัดในการทำธุรกิจขององค์กร
Profit Planet People

41

42


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google