งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการตัวอย่างแมลงและการจำแนกชนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการตัวอย่างแมลงและการจำแนกชนิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการตัวอย่างแมลงและการจำแนกชนิด
นันทิยา รัตนจันทร์ กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

2

3

4

5

6 การบันทึกข้อมูลผีเสื้อ
การบันทึกข้อมูลประจำตัว เข็มปัก ผีเสื้อ Catopsilia pomona F.Pieridae Det .W. Tichai 19/ XII/ 2005 Khao Laem NP. Thong Phapoom Kanchanaburi 15/ XII /2005 แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2

7

8 การเก็บรักษาตัวอย่างผีเสื้อ
จัดเก็บในหีบหรือกล่องที่ปิดฝาสนิท ใส่สารป้องกันแมลงกินซาก เก็บในที่แห้งและไม่ถูกแสงแดด หมั่นตรวจสอบและเติมสารป้องกันแมลงสม่ำเสมอ

9

10

11

12

13

14

15 อนุกรมวิธาน Papilionoidea (True Butterflies) Hesperioidea (Skippers)
วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Pieridae) วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) วงศ์ผีเสื้อมรกต (Lycaenidae) Hesperioidea (Skippers) วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperioidae) แบ่งเป็น 2 อันดับย่อย คือ Papilionoidea, Hesperioidea

16 Papilionidae

17 Pieridae

18 Nymphalidae

19 ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง
Lycaenidae ผีเสื้อขาวหางริ้ว ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง

20 Hesperidae

21 การจำแนกชนิด ( ด้วงขนาดใหญ่ ) จากกับดักแสงไฟและการเดินสำรวจ

22 Family Scarabaeidae Subfamily Dynastinae
ด้วงกว่างห้าเขา ด้วงแรดมะตะบัน ด้วงกว่างสามเขาเขาใหญ่ ด้วงกว่างชน ด้วงกว่างหูกระต่าย

23 Family Scarabaeidae Subfamily Euchirinae
Cheirotonus gestroi ด้วงกว่างดาวหนามขาเฉียง Cheirotonus parryi ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง

24 Family Scarabaeidae Subfamily Coprinae
ด้วงมูลสัตว์

25 Family Scarabaeidae Subfamily Melolonthinae
แมลงนูนหลวง แมลงนูนลายยุโรป

26 ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ
Family Cerambycidae ด้วงหนวดยาวลายเปลือกไม้ ด้วงหนวดยาวเสือช่อง ด้วงหนวดยาวพะยูง ด้วงหนวดยาวประดับโลหะ ด้วงบ่าหนามหลังขาวจุด ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ

27 Family Lucanidae ด้วงคีมยีราฟ ด้วงคีมกระทิง ด้วงคีมเนื้อทราย
ด้วงคีมทองกาญ ด้วงคีมก้ามปู

28 Family Buprestidae แมลงทับรุ้งเขียวกาญ แมลงทับเจ็ดสีขุนลาว
แมลงทับหัวทับทิม แมลงทับรุ้งวัวเหนือ แมลงทับสองสีอัสสัม แมลงทับแถบทอง แมลงทับราชา แมลงทับขาเขียว


ดาวน์โหลด ppt การจัดการตัวอย่างแมลงและการจำแนกชนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google