งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการดำเนินงาน

2 รูปร่างและขนาดของแปลงตัวอย่าง (Plot Design)
เป็นแปลงตัวอย่างถาวรและแปลงตัวอย่างชั่วคราว มีรูปร่าง 2 ลักษณะ - รูปวงกลม (Circular Plot) - แบบแนวเส้นตรง (Intersect Line) 17.84 เมตร 12.62 เมตร 3.99 เมตร 0.631 เมตร Line-Intersect

3 ขนาดของแปลงตัวอย่างและข้อมูลที่ทำการศึกษา
รัศมีของวงกลม หรือความยาว (ม.) พื้นที่ หรือ ความยาว จำนวน ข้อมูลที่ศึกษา 0.631 เฮกตาร์ 4 วง กล้าไม้ 3.99 เฮกตาร์ 1 วง ลูกไม้และการปกคลุมพื้นที่ ของกล้าไม้ และลูกไม้ 12.62 เฮกตาร์ ไม้ไผ่ หวายที่ยังไม่เลื้อย และตอไม้ 17.84 เฮกตาร์ ต้นไม้ และตรวจสอบปัจจัย ที่รบกวนพื้นที่ป่า (เส้นตัดวงกลม) เมตร 2 เส้น Coarse Woody Debris (CWD) หวายเลื้อย และไม้เถา ที่ผ่านเส้นตัดวงกลม

4 มาตรฐาน 1. ป้ายติดต้นไม้ ขนาด 3 ซม. X 3 ซม.
2. ใช้ไม้ 1.30 เมตร วางทาบเพื่อวัดขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ 3. ตอกตะปูที่ระดับ 1.30 เมตร และวัดขนาดต้นไม้ด้านล่างชิดตะปู 4. หมุดที่ทำการตอกฝังดินเป็นน๊อตร้อยหัวเสาขนาดความยาวตั้งแต่ 4 นิ้ว 5. ตอกหมุดจนมิดดิน 6. พ่นสีที่ RIP

5 มาตรฐาน 7. ใช้แผนที่ L7018 และค่า Datum ใช้ WGS84 เท่านั้น
8. เช็คความถูกต้องของเข็มทิศ เนื่องจากบางที่เข็มทิศมีปัญหา เกี่ยวกับการแกว่งตัว 9. รูปถ่ายโดยบันทึกชื่อไฟล์ตามเลข Cluster ID - จุดอ้างอิงที่ลงรถ - หมุดกลางแปลงพร้อมค่าพิกัด - ขอบแปลงด้านนอกสุด (17.84 เมตร) หันหน้าเข้าหาแปลง ในทิศเหนือ, ตะวันออก - รูปถ่ายจากกลางแปลงไปยังกลุ่มไม้ที่มีไม้เป็นจำนวนมาก - ภาพเลขป้าย(track) ที่ติดในต้นไม้สุดท้ายของแปลงตัวอย่าง - การตอกป้าย - ตอกเลขปีงบประมาณที่ทำด้านขวามือสุด (55) - ตอกเลขต้นไม้ลำดับ 1, 2, มาตรฐาน

6 การหยุดทำการสำรวจถาวร (Permanent Drop)
1. ถ้ารู้ก่อนว่าไม่สามารถกระทำการสำรวจได้ ให้ประสานงาน กับผู้ประสานแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อกำหนด จุดสำรวจใหม่ส่งไปให้ 2. ถ้าไม่รู้ก่อน และได้ดำเนินการเดินทางสำรวจแล้ว แต่เข้าไม่ถึง จุดเป้าหมาย (CC) ให้ประสานงานกับผู้ประสาน โดยต้องมี จุดเส้นทางเดิน (Track log) พร้อมเหตุผลประกอบการหยุดสำรวจ

7 แบบบันทึกข้อมูล (Tally Sheet)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 The End


ดาวน์โหลด ppt วิธีการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google