งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน ใน วิถีทางที่พวกเขา ได้เพิ่มและพัฒนาความสามารถอย่าง ต่อเนื่องทั้งในส่วนบุคคล และเป็นองค์รวม เพื่อที่จะมุ่งไปสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน ใน วิถีทางที่พวกเขา ได้เพิ่มและพัฒนาความสามารถอย่าง ต่อเนื่องทั้งในส่วนบุคคล และเป็นองค์รวม เพื่อที่จะมุ่งไปสู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน ใน วิถีทางที่พวกเขา ได้เพิ่มและพัฒนาความสามารถอย่าง ต่อเนื่องทั้งในส่วนบุคคล และเป็นองค์รวม เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ ผลลัพธ์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจในส่วนลึกของพวกเขา นั้นคือ “วิสัยทัศน์” ซึ่งก็คือสิ่งที่จะเป็นในอนาคต ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่ Peter M. Senge “Competitive Edge Through Organizational Learning”

2 Openness มีบรรยากาศที่เปิดกว้าง Mutual Respect มีความเคารพในซึ่งกันและกัน Commitment มีคำมั่นสัญญา Shared Vision มีวิสัยทัศน์ร่วม Safe to Take Risk มีความรู้สึกปลอดภัยต่อความเสี่ยง No Dictators ไม่มีผู้เผด็จการ OK to Disagree สามารถมีความคิดเห็นที่ต่างไปได้ Being Listened To สามารถออกความคิดเห็นได้ พูดได้ และมีคนรับฟัง Humble มีความอ่อนน้อมถ่อมตน องค์กรที่มีสุขภาพดี “Competitive Edge Through Organizational Learning”

3 Sensitivity to changes in the external environment Agility & Flexibility in responding to change Open honest communication No fear Trust and respect for all members Alignment around shared vision & values Commitment to achieving the vision regardless of the restrictions of job descriptions Understanding of the complexity of interrelationship in the systemic structure มีสำนึกและไวต่อสภาพแวดล้อม ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเร็วและความยืดหยุ่นในการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มีการติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผยซื่อตรง ไม่มีความกลัว มีความไว้วางใจและเคารพในซึ่งกันและ กันของสมาชิกในองค์กรทั้งหมด วิสัยทัศน์ร่วมสอดคล้องกับค่านิยมของ องค์กร มีพันธะสัญญา มุ่งมั่นที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ ร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึงเฉพาะ หน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบแต่เพียง อย่างเดียว การเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของ ความสัมพันธ์ในระบบโครงสร้าง


ดาวน์โหลด ppt องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน ใน วิถีทางที่พวกเขา ได้เพิ่มและพัฒนาความสามารถอย่าง ต่อเนื่องทั้งในส่วนบุคคล และเป็นองค์รวม เพื่อที่จะมุ่งไปสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google