งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้ตามแบบสำรวจฯ รูปแบบความร่วมมือบริหารจัดการการ ใช้ประโยชน์ ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณา การพื้นที่ต้นน้ำลี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้ตามแบบสำรวจฯ รูปแบบความร่วมมือบริหารจัดการการ ใช้ประโยชน์ ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณา การพื้นที่ต้นน้ำลี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้ตามแบบสำรวจฯ รูปแบบความร่วมมือบริหารจัดการการ ใช้ประโยชน์ ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณา การพื้นที่ต้นน้ำลี้ จ. ลำพูน หมู่บ้าน จำนวน หลังคาเรือน ประชากร ชายหญิงรวม หมู่ 1 บ้านทุ่งข้าวหาง 206329316645 หมู่ 2 บ้านไม้ตะเคียน 244365357722 หมู่ 3 บ้านป่าตึงงาม 110186174360 หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ 161247264511 หมู่ 5 บ้านไม้สลี 167288252540 หมู่ 6 บ้านแม่แสม 147269223492 หมู่ 7 บ้านห้วยห้าง 200299293592 หมู่ 8 บ้านห้วยไร่ 253461456917 หมู่ 9 บ้านหนองหลัก 213405390795 หมู่ 10 บ้านป่าก่อ 192388357745 หมู่ 11 บ้านศรีดงเย็น 8311397210 หมู่ 12 บ้านใหม่ไม้สลี 98167171338 รวม 2,0743,5173,3506,867 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ประชากร 6,867 คน 2,074 หลังคาเรือน ( ธันวาคม 2551)

10

11


ดาวน์โหลด ppt 4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้ตามแบบสำรวจฯ รูปแบบความร่วมมือบริหารจัดการการ ใช้ประโยชน์ ที่ดินและทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณา การพื้นที่ต้นน้ำลี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google