งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552 ติดตามดูงานของโครงการใน พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552 ติดตามดูงานของโครงการใน พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552 ติดตามดูงานของโครงการใน พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 ( ปราจีนบุรี ) และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ติดตามดูงานของโครงการในพื้นที่สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

2 ติดตามดูงานของโครงการในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 ( สุราษฎร์ธานี ) ติดตามดูงานของโครงการ ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 6 ( สงขลา )

3 ติดตามดูงานของโครงการในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 9 ( อุบลราชธานี ) ติดตามดูงานของโครงการ ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 10 ( อุดรธานี )

4 ติดตามดูงานของ โครงการในพื้นที่สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ( พิษณุโลก ) ติดตามดูงานของโครงการใน พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 13 ( แพร่ )

5 ติดตามดูงานภาคสนาม ในพื้นที่สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ( เชียงใหม่ )


ดาวน์โหลด ppt  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2552 ติดตามดูงานของโครงการใน พื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google