งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.company.com Company LOGO www.company.com Key Board.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.company.com Company LOGO www.company.com Key Board."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.company.com Company LOGO www.company.com Key Board

2 www.company.com Company LOGO Menu links ประวัติของ keyboard ประวัติของ keyboard ความหมายของ keyboard ความหมายของ keyboard ลักษณะของ keyboard ลักษณะของ keyboard

3 www.company.com Company LOGO ประวัติของ keyboard คีย์บอร์ดของไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูล IBM ในรุ่นแรกๆ ประมาณปี ค. ศ. 1981 จะมีแป้นทั้งหมด 83 แป้น ซึ่งมีชื่อ เรียกว่า คีย์บอร์ด PC-X และในปี ค. ศ. 1984 ก็ได้พัฒนาแป้นพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็น 84 แป้นพิมพ์มีชื่อเรียกว่า คีย์บอร์ด PC- AT ต่อจากนั้นก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามความต้องการของผู้ใช้เรียกว่า คีย์บอร์ด AT และพัฒนามาเป็นรุ่น PS/2 โดยมีแป้นพิมพ์เพิ่มขึ้นอีก 17 แป้นพิมพ์ รวมแล้วก็เป็น 101 แป้นพิมพ์ไมโครคอมพิวเตอร์ IBM ค. ศ. 1981 กลับ เมนู

4 www.company.com Company LOGO ความหมายของ keyboard คียบอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ ( ศัพท์บัญญัติใช้ว่า แผงแป้นอักขระ ) เป็นอุปกรณคอมพิวเตอร์ที่ ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี โดยปกติมักจะมี ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียง มี แป้นต่างๆ ประมาณร้อยแป้นอยู่บนคีย์บอร์ด ( ขึ้นอยู่กับผังแป้นพิมพ์ ) ซึ่งถอดแบบมาจาก เครื่องพิมพ์ดีด ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับรับ ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ แล้วทำการเปลี่ยนเป็น รหัส 7 หรือ 8 บิต จากนั้นจึงส่งให้ คอมพิวเตอร์ประมวลผล หรือใช้ควบคุม ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้การป้อนข้อมูลที่เป็นอักขระและ ตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น คีย์บอร์ดจึง แยกแผงที่เป็นแป้นอักขระกับแป้นตัวเลขแยก ไว้ต่างหาก ศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าผังแป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดีดตัวอักขระ บิต กลับ เมนู

5 www.company.com Company LOGO ลักษณะของ keyboard คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้อีก ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแป้นพิมพ์เช่นเดียวกับแป้นพิมพ์ดีด ซึ่ง ปุ่มที่อยู่บนคีย์บอร์ดจะเรียกว่า " คีย์ " (Key) คีย์บอร์ดในปัจจุบันนี้ จะได้รับการออกแบบให้มีความโค้งมนซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการ วางมือและใช้งานตามหลักสรีระศาสตร์ (Ergonomics) โดยบาง รุ่นก็จะมีปุ่มพิเศษใช้สำหรับเปิดดูหนัง ฟังเพลง เข้าเว็บ หรือเช็ค อีเมล์ได้ เรียกว่าความบันเทิงพร้อมสรรพเลยทีเดียว แต่คีย์บอร์ด ชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่าแบบปกติเล็กน้อย คีย์บอร์ดจัดเป็นอุปกรณ์ ที่ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้งานและราคาไม่แพงจนเกินไป คียบอร์ดในปัจจุบันจะใช้หัวต่อแบบ PS/2 ซึ่งเป็นหัวต่อแบบ กลมๆขนาดเล็ก สำหรับหัวต่อกลมใหญ่ซึ่งใช้กับเมนบอร์ดแบบ AT ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใช้งานแล้ว ถ้าต้องการนำมาใช้กับ เมนบอร์ดแบบ ATX ซึ่งเป็นพอร์ต PS/2 ก็ให้ใช้หัวแปลงสายมา เชื่อมต่อได้ ส่วนคีย์บอร์ดที่เป็นพอร์ต USB ใช้เสียบกับพอร์ต USB ที่อยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ ถ้าเครื่องไม่มีพอร์ต USB ก็ให้ใช้ตัวแปลงหัวเป็น PS/2 ซึ่งจะมีมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ที่ซื้อ หรือหาซื้อได้ตามร้านทั่วไป กลับ เมนู


ดาวน์โหลด ppt Www.company.com Company LOGO www.company.com Key Board.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google