งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติโครงการจูงมือ น้องน้อยบนดอยสูง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติโครงการจูงมือ น้องน้อยบนดอยสูง 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติโครงการจูงมือ น้องน้อยบนดอยสูง 1

2 แนวทางการปฏิบัติของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แนวทางการปฏิบัติของทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง 2

3 แนวทางการปฏิบัติของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 เอกสารหมายเลข 1 : ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานประจำวันของทีม 12

13 เอกสารหมายเลข 1 : ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ประจำ ทีม 13

14 14

15 แนวทางการปฏิบัติของทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27 เอกสารหมายเลข 2 : แผนการปฏิบัติงาน

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติโครงการจูงมือ น้องน้อยบนดอยสูง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google