งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่ายงบประมาณผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.0 0 201,739,755. 17 397,722,244.8 3 33.65 งบดำเนินกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่ายงบประมาณผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.0 0 201,739,755. 17 397,722,244.8 3 33.65 งบดำเนินกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่ายงบประมาณผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.0 0 201,739,755. 17 397,722,244.8 3 33.65 งบดำเนินกา ร 458,656,507.0 0 26,976,133.38 104,158,342. 58 327,522,031.0 4 22.71 งบลงทุน 35,020,793.00449,900.00 10,754,750.4 9 23,816,142.5130.71 รายจ่ายอื่น 12,228,200.005,184,000.000.007,044,200.000.00 รวม 1,105,367,500.0 0 32,610,033.38 316,652,848. 24 756,104,618.3 8 28.65 ณ 31 มกราคม 2554 มติ ครม. ภาพรวม ไตร มาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 44 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 68 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตร มาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อย ละ 35 ไตรมาส 3 ร้อย ละ 61 ไตรมาส 4 ร้อย ละ 72

2 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 ภาพรวม หน่วยงานได้รับใช้ไปคงเหลือร้อยละเบิกจ่าย สตท. 1 52,330,000.0015,867,778.3536,462,221.6530.32 สตท. 242,028,290.0013,641,801.8328,386,488.1732.46 สตท. 344,197,680.0014,666,301.7229,531,378.2833.18 สตท. 446,792,320.0015,235,781.9131,556,538.0932.56 สตท. 546,598,910.0015,879,362.6830,719,547.3234.08 สตท.654,754,460.0017,024,573.1137,729,886.8931.09 สตท.746,044,040.0014,013,440.3832,030,599.6230.43 สตท.841,159,720.0012,566,526.0128,593,193.9930.53 สตท.948,878,220.0013,888,289.0434, 989,930.9628.41 สตท.1046,368,560.0010,481,691.1135,886,868.8922.61 รวม 469,152,200.00143,265,546.14325,886,653.8630.54

3 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน หน่วยงานได้รับใช้ไปคงเหลือร้อยละเบิกจ่าย สตท. 1 2,886,000.002,093,599.99792,400.0172.54 สตท. 22,241,000.001,799,390.00441,610.0080.29 สตท. 3325,500.00324,318.001,182.0099.64 สตท. 4450,000.00450,000.0000.00100 สตท. 51,489,000.001,462,500.0026,50098.22 สตท.6794,000.00776,000.0018,000.0097.73 สตท.71,095,300.00253,000.00842,300.0023.10 สตท.8297,000.00261,852.0035,148.0088.17 สตท.9761,000.00667,900.0093,100.0087.77 สตท.109,585,100.00761,000.008,824,100.007.94 รวม 19,923,900.008,849,559.9911,074,340.0144.42


ดาวน์โหลด ppt กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่ายงบประมาณผูกพันเบิกจ่ายคงเหลือร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.0 0 201,739,755. 17 397,722,244.8 3 33.65 งบดำเนินกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google