งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยาวิโจน์ 14 มิถุนายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยาวิโจน์ 14 มิถุนายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยาวิโจน์ 14 มิถุนายน 2555

2 สหกรณ์ 5 ขั้นตอนการทำงานของ CO-OP REPO ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์
ตลาดสินเชื่อเกื้อกูลสภาพคล่อง สนองแนวคิดการพัฒนาสหกรณ์ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ ถ จับคู่ แหล่งกลาง ศูนย์ข้อมูล ตลาด จัดชั้น สหกรณ์ ข้อมูลสินเชื่อ สหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล ด้านการเงิน ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด สรุปธุรกรรม เพื่อติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวในการชำระหนี้ ด้วยสถาบันข้อมูลสินเชื่อสหกรณ์ CO-OP Credit Bureau แหล่งกลางในการพบกันของผู้ซื้อผู้ขายใน Electronic Market ผู้ขาย - ให้เงินกู้ ผู้ซื้อ - ขอกู้เงิน เพื่อ match maker วงเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลา เพื่อจัดชั้นสหกรณ์ CFSAWS:ss SEVA DEACE ด้วยสถาบันจัดชั้นสหกรณ์ CO-OP Credit Rating Agency E-Market เครื่องประมวลผล เครื่องคำนวณ เครื่องคำนวณ เครื่องคำนวณ

3 โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์ : AA00011 Cooperative Represervation Open Market (CO-OP REPO Market) ตลาดสินเชื่อกลาง ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบ รายงาน ตรวจสอบสถานะ ออกจากระบบ - เปลี่ยนรหัสผ่าน - รายงานสถานะเจ้าหนี้ - หนี้ที่ถึงกำหนดชำระ AA00011 – BB00021 - ข้อมูลส่วนตัว - รายงานสถานะลูกหนี้ - ชำระได้ตามกำหนด - ติดต่อสอบถาม - สรุปรายงานเงื่อนไขการให้กู้ - หนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด AA00011 – BB00021 AA00015 – PP00025 CA00011 – ZB00021 CC00011 – ZS00021 PZ00011 – FF00021 QA00011 – LO00071 จำนวน 10 รายการ VD00014 – BB00024 LI00012 – RT00022 MN00013 – BB00023 - กำหนดเงื่อนไข AA00011 – BB00021 BB25111 CB27120 ZB35111 GH55565 HH55500 JH55569 KK99658 PO44559

4 <<<<< เปลี่ยนรหัสผ่าน >>>>>
โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์ : AA00011 Cooperative Represervation Open Market (CO-OP REPO Market) ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบ รายงาน ตรวจสอบสถานะ ออกจากระบบ 1 เปลี่ยนรหัสผ่าน <<<<< เปลี่ยนรหัสผ่าน >>>>> ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่านเดิม : รหัสผ่านใหม่ : ยืนยัน -รหัสผ่านใหม่ : ตกลง ยกเลิก ** ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ** ย้อนกลับ

5 โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์ : AA00011 Cooperative Represervation Open Market (CO-OP REPO Market) ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบ รายงาน ตรวจสอบสถานะ ออกจากระบบ ข้อมูลส่วนตัว 2 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อสหกรณ์ : ที่อยู่ ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ Fax. แก้ไข ยกเลิก ย้อนกลับ

6 โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์ : AA00011 Cooperative Represervation Open Market (CO-OP REPO Market) ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบ รายงาน ตรวจสอบสถานะ ออกจากระบบ 3 ติดต่อสอบถาม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ Tel – 59 ต่อ 2411 ผู้เกี่ยวข้อง ย้อนกลับ

7 โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์ : AA00011 Cooperative Represervation Open Market (CO-OP REPO Market) ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบ รายงาน ตรวจสอบสถานะ ออกจากระบบ 4 กำหนดเงื่อนไข สถานะสหกรณ์ ผู้ให้กู้ยืมเงิน ผู้ขอกู้ยืมเงิน กำหนดเงื่อนไข วงเงิน บาท ระยะเวลา วัน เดือน ปี ดอกเบี้ย หลักประกัน (เฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงิน) ย้อนกลับ

8 โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์ : AA00011 Cooperative Represervation Open Market (CO-OP REPO Market) ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบ รายงาน ตรวจสอบสถานะ ออกจากระบบ รายละเอียดประกอบ ชื่อสหกรณ์ : ……………………………………………….. ติดต่อสอบถาม : …………………………………………… เงื่อนไข วงเงิน : ……………………………………………………... ระยะเวลา : …………………………………………………. อัตราดอกเบี้ย : ……………………………………………... สถานะภาพ CFSAWS : ………………………………………………… EVA : ……………………………………………………… DEACE : …………………………………………………... เสถียรภาพ : ………………………………………………... การควบคุมภายใน : ……………………………… ย้อนกลับ

9 โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์ : AA00011 Cooperative Represervation Open Market (CO-OP REPO Market) ตลาดสินเชื่อกลาง เกี่ยวกับระบบ รายงาน ตรวจสอบสถานะ ออกจากระบบ เงื่อนไขที่ไม่ตรงกัน วงเงิน : น้อยกว่าความต้องการ ระยะเวลา : น้อยกว่าความต้องการ ย้อนกลับ

10 จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Tel ต่อ 2411 , , Fax


ดาวน์โหลด ppt ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ นายวรเทพ ไวทยาวิโจน์ 14 มิถุนายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google