งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถอดรหัส : โรงเรียนสตรีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถอดรหัส : โรงเรียนสตรีวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถอดรหัส : โรงเรียนสตรีวิทยา
“โรงเรียนดีมีคุณภาพ”

2 ๑๑๒ ปี สตรีวิทยาก้าวหน้าสู่อาเซียน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล (112th Satriwithaya to ASEAN and Onward International Standard)

3 ระบบบริหารจัดการดี โรงเรียนดี มีคุณภาพ นักเรียนดี ครูดี ผู้ปกครองดี ชุมชนดี สังคมดี

4 เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
สวัสดี เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

5 สวัสดี

6 นักเรียนดี ยอดนารีสตรีวิทยา
มีภาวะผู้นำ เลิศล้ำทางปัญญา นักเรียนดี ยอดนารีสตรีวิทยา มีจิตอาสา ดำรงค่าจริยธรรม ก้าวล้ำสู่สากล

7 สอนดี กระตือรือร้น ครูดีสตรีวิทยา ความรู้ดี บุคลิกดี ใส่ใจนักเรียนดี

8 ผู้ปกครองดี ให้ความร่วมมือดี รักองค์กร

9 * ทำเลที่ตั้ง * เศรษฐกิจ * การมีส่วนร่วม
สังคม - ชุมชนดี * ทำเลที่ตั้ง * เศรษฐกิจ * การมีส่วนร่วม

10 ระบบบริหารจัดการดี รูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Strategic Interactive Network Management: SINM Model)


ดาวน์โหลด ppt ถอดรหัส : โรงเรียนสตรีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google