งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติตรุษจีน มารุต อุขุทนด ป 4/1 เลขที่ 12. ประวัติตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดขอจีน เป็น วันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ง เช่น เดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติตรุษจีน มารุต อุขุทนด ป 4/1 เลขที่ 12. ประวัติตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดขอจีน เป็น วันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ง เช่น เดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติตรุษจีน มารุต อุขุทนด ป 4/1 เลขที่ 12

2 ประวัติตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดขอจีน เป็น วันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ง เช่น เดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ทุก คนต่างให้ ความสำคัญอย่างยิ่งมีการ เฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชน ขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ตรุษจีน ถือเป็นวันหยุดที่สำคัญมากช่วงหนึ่ง ของชาวจีน และยังแผ่อิทธิพลไปถึง การ

3 ประวัติตรุษจีน ฉลองปีใหม่ของชนชาติที่อยู่รายรอบ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ม้ง มองโกเลีย เวียดนาม ทิเบต เนปาล และภูฐาน สำหรับชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นกัน ก็จะมีประเพณีเฉลิมฉลองต่างกัน ไป เวียดนาม ทิเบต เนปาล และภู ฐาน สำหรับชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่าง ถิ่นกันก็จะมีประเพณีเฉลิมฉลอง ต่างกันไป

4 ประวัติตรุษจีน ฉลองปีใหม่ของชนชาติที่อยู่ รายรอบ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ม้ง มองโกเลีย เวียดนาม ทิเบต เนปาล และภูฐาน สำหรับชาว จีนที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นกันก็จะมี


ดาวน์โหลด ppt ประวัติตรุษจีน มารุต อุขุทนด ป 4/1 เลขที่ 12. ประวัติตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดขอจีน เป็น วันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ง เช่น เดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google