งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปผู้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปผู้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปผู้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

2 สรุปยอดการฉีดวัคซีนในแต่ละ โรงพยาบาล โรงพยาบาลเป้าหม าย ( คน ) ผู้ป่วยทุก กลุ่มอายุที่ มีโรคเรื้อรัง บุคคลที่มี อายุ 65 ปี ขึ้นไป หญิง ตั้งคร รภ์ สนม 1,800250220 เขวาสินรินทร์ 1,00037530 กาบเชิง 4,200902750 ท่าตูม 4,5001112001 บัวเชด 2,0007500 รัตนบุรี 6,00011320 สุรินทร์ 8,50019380

3 สรุปยอดการฉีดวัคซีนในแต่ละ โรงพยาบาล โรงพยาบาลเป้าหม าย ( คน ) ผู้ป่วยทุก กลุ่มอายุที่ มีโรคเรื้อรัง บุคคลที่มี อายุ 65 ปี ขึ้นไป หญิง ตั้งคร รภ์ ปราสาท 6,5004700 ลำดวน 2,000100


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปผู้รับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นางโสภิต ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google