งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (M.......... DM..........SM..........) M1 : จำนวนผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น เพิ่มขึ้น 20% ภายใน 31 พ. ค. 51 CP1 : ก กก การประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (M.......... DM..........SM..........) M1 : จำนวนผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น เพิ่มขึ้น 20% ภายใน 31 พ. ค. 51 CP1 : ก กก การประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (M.......... DM..........SM..........) M1 : จำนวนผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น เพิ่มขึ้น 20% ภายใน 31 พ. ค. 51 CP1 : ก กก การประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย CP2 : หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นไม่หลากหลาย CP3 : เวลาเรียนไม่ตรง ตามความต้องการของผู้เรียน CP4 : กลุ่มผู้เรียนอยู่ไกล จากสถานศึกษา

2 CP1 : ก กก การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย O1: ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงทุก สัปดาห์ตั้งแต่ 15 ก. พ. 51 2. ทำไมประชาสัมพันธ์เฉพาะในช่วงที่ มีการรับสมัคร เพราะไม่จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ 1. ทำไมการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง กลุ่มเป้าหมาย เพราะประชาสัมพันธ์เฉพาะในช่วงที่มีการ รับสมัคร 3. ทำไมไม่จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ เพราะขาดข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 4. ทำไมขาดข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพราะไม่ได้จัดทำเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย 5. ทำไมไม่ได้จัดทำเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เพราะไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ A4 A3 A2 A1

3 กิจกรรม (A) มอบหมายผู้รับผิดชอบ มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดทำเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย จัดทำเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย จัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย จัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ CP1 : ก กก การประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย O1: ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงทุก สัปดาห์ตั้งแต่ 15 ก. พ. 51 A1 A2 A3 A4 โครงการ (P) จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ให้ ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (M.......... DM..........SM..........) M1 : จำนวนผู้เรียนวิชาชีพระยะสั้น เพิ่มขึ้น 20% ภายใน 31 พ. ค. 51 CP1 : ก กก การประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google