งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาธิเพื่อสะสมกุศลบารมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาธิเพื่อสะสมกุศลบารมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาธิเพื่อสะสมกุศลบารมี
การบรรยายหลักสูตร สมาธิเพื่อสะสมกุศลบารมี อิริยาบถ 4 นิวรณ์ 5 และการแก้ไข

2 อิริยาบถ 4

3 อิริยาบถ 4 หมายถึง การทำสมาธิในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งทุกอิริยาบถนั้นสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ ทั้งนี้ เพื่อให้บังเกิดความสงบ

4 อิริยาบถ 4 อิริยาบถหลักของสมาธิคือ เดินและนั่ง ทั้งสองอิริยาบถจะมีการผลัดเปลี่ยนกันชื่อว่า เดินจงกรม นั่งสมาธิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารร่างกาย และปรับสมดุลกันไปในตัว เป็นอิริยาบถที่สะสมพลังจิต ได้ดีกว่าอิริยาบถอื่น

5 ภาพกิจกรรม เดินและนั่ง

6 อิริยาบถ เดิน

7 อิริยาบถ นั่ง

8 เดินและนั่ง วีดีโอ (alt+tab)

9 อิริยาบถ 4 อิริยาบถรองคือ ยืน นอน เพราะ เป็นอิริยาบถที่เป็นการเปลี่ยนเพื่อบรรเทาการเมื่อยล้าจากการปฏิบัติเท่านั้น

10 อิริยาบถ ยืน

11 อิริยาบถ นอน

12 } } ลักษณะต่อต้านสมาธิ กาย ใจ ความเจ็บปวด เมื่อย เหนื่อย หิว
อาการเจ็บคันโดยไม่ทราบสาเหตุ ความปริวิตก ความกระวนกระวาย นิวรณ์ 5 ความหงุดหงิด ความโลภอยากได้เร็ว } กาย } ใจ

13 1. ลักษณะต่อต้านสมาธิ ความเจ็บปวด เมื่อย เหนื่อย หิว

14 2.ลักษณะต่อต้านสมาธิ ความเจ็บคันโดยไม่มีสาเหตุ

15 3. ลักษณะต่อต้านสมาธิ ความปริวิตก

16 4.ลักษณะต่อต้านสมาธิ ความกระวนกระวาย

17 5. ลักษณะต่อต้านสมาธิ นิวรณ์ 5
นิวรณ์ แปลว่า เครื่องกั้น หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไป

18 5.1 กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝ่ฝัน ในกามโลกีย์ทั้งปวง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

19 5.2 พยาบาท ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดังปรารถนาในโลกียะสมบัติทั้งปวง ดุจคนถูกทัณท์ทรมานอยู่

20 ลักษณะต่อต้านสมาธิ นิวรณ์ 5
5.3 ถีนมิทธะ ความขี้เกียจ ท้อแท้ อ่อนแอ หมดอาลัย ไร้กำลังทั้งกายใจ ไม่ฮึกเหิม

21 ลักษณะต่อต้านสมาธิ นิวรณ์ 5
5.4 อุทธัจจะกุกกุจจะ ความพุ้งซ่าน

22 ลักษณะต่อต้านสมาธิ นิวรณ์ 5
5.5 วิจิกิจฉา ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ สงสัย กังวล กล้าๆ กลัวๆ ไม่เต็มที่ ไม่มั่นใจ

23 6. ลักษณะต่อต้านสมาธิ ความหงุดหงิด

24 7. ลักษณะต่อต้านสมาธิ ความโลภอยากได้เร็ว

25

26 พละ 5 กำลัง ห้า ประการ 1. ศรัทธาพละ ความเชื่อ กำลังการควบคุมความสงสัย
2. วิริยะพละ ความเพียร กำลังการควบคุมความเกียจคร้าน 3. สติพละ ความระลึกได้ กำลังการควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ใจลอย ไร้สติ 4. สมาธิพละ ความตั้งใจมั่น กำลังการควบคุมการวอกแวกเขว่ไขว่ ฟุ้งซ่าน 5. ปัญญาพละ ความรอบรู้ กำลังการควบคุมเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย

27 1. ศรัทธาพละ ความเชื่อ กำลังการควบคุมความสงสัย

28 2. วิริยะพละ ความเพียร กำลังการควบคุมความเกียจคร้าน

29 3. สติพละ ความระลึกรู้ ความระลึกได้ กำลังการควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ใจลอย ไร้สติ สติพละ

30 4. สมาธิพละ ความตั้งใจมั่น กำลังการควบคุมการวอกแวกเขว่ไขว่ ฟุ้งซ่าน

31 5. ปัญญาพละ ความรอบรู้ กำลังการควบคุมเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย

32 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สมาธิเพื่อสะสมกุศลบารมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google