งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Revised Bloom’s Taxonomy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Revised Bloom’s Taxonomy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Revised Bloom’s Taxonomy
มุมมองใหม่ในระดับขั้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของบลูม

2 ความเป็นมา เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง...
ในช่วงปี 1990 Lorin Anderson ซึ่งเป็นศิษย์ของ Bloom ได้ทฤษฎี Bloom’s Taxonomy มาปรับมุมมองใหม่ ซึ่งจากแนวคิดนี้ ส่งผลให้ระดับขั้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีการปรับเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง...

3 ภาพลักษณ์ใหม่ เปลี่ยนคำเรียกระดับขั้นต่างๆจากคำนามเป็น “คำกริยา”
ระดับขั้น Knowledge (ความรู้) เปลี่ยนเป็น Remember (ความจำ) เปลี่ยนระดับความรู้ให้มีมิติมากขึ้นโดยแยกเป็น 2 ระดับ มีการเรียงลำดับและสลับระดับขั้น โดยเน้นที่ความซับซ้อนของการคิด ระดับ Comprehension เปลี่ยนเป็น Understanding และระดับ Synthesis ปรับเปลี่ยนเป็น Creating

4 มุมมองใหม่ ภาพเดิม Anderson’s Bloom’s Factual Conceptual Procedural
Original Taxonomy มุมมองใหม่ Factual Conceptual Procedural Metacognitive ภาพเดิม Knowledge dimension Bloom’s Original Taxonomy Knowledge Remember Comprehension Understanding Application Apply Analysis Analyze Synthesis Evaluate Evaluation Creating

5 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
มิติความรู้ ระดับขั้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จำ เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน สร้างสรรค์ Factual Knowledge กิจกรรมที่ 2 ว.3-4 กิจกรรมที่ 17-20 Conceptual กิจกรรมที่ 1 ว.1-2 กิจกรรมที่ 3,4,9 กิจกรรมที่ 4,17-20 Procedural กิจกรรมที่ 3-4 Metacognitive


ดาวน์โหลด ppt The Revised Bloom’s Taxonomy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google