งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ควรรู้ WAN = Wide Area Network ระบบเครือข่ายระดับกว้างไกล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ควรรู้ WAN = Wide Area Network ระบบเครือข่ายระดับกว้างไกล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ควรรู้ WAN = Wide Area Network ระบบเครือข่ายระดับกว้างไกล
LAN = Local Area Network ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น Public IP = (Registered IP) ในวงWAN “IP สาธารณะ” หรือ “IP จริง” Private IP = IP Address ที่ไม่ใช้บน Internet และไม่สามารถติดต่อ กับ Public IP ได้ “IP ส่วนตัว” หรือ “IP ปลอม” (Automatic Private IP )

2

3

4

5

6 9.00 am 3 2 4 1 5

7 9.10 am 2 1 3

8

9

10 Dail-up iptables –t nat –A POSTROUTING –o ppp0 –j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING –d ! /24 -j MASQUERADE iptables -A FORWARD -s /24 –j ACCEPT iptables -A FORWARD -d /24 –j ACCEPT iptables -A FORWARD -j DROP Dail-up iptables –t nat –A POSTROUTING –o ppp0 –j MASQUERADE

11 file : index.html index.htm index.shtml index.php index.php4
index.phtml index.cgi

12

13


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ควรรู้ WAN = Wide Area Network ระบบเครือข่ายระดับกว้างไกล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google