งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand

2 ผ่าตัดสำรวจเงิน เงินกับเรื่องที่ฉันสนใจ โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ เงิน ▲ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ บทเรียน แนวคิด ▲ ป.6 ▲ ป.4-5 เงินต่างประเทศ ▲ ป.6

3  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 ผ่าตัดสำรวจเงิน 7.2 cm 15.6 cm 24 mm

4  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 เงินกับเรื่องที่ฉันสนใจ

5  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 เงินต่างประเทศ

6  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 เงินต่างประเทศ

7  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย ธนบัตรชำรุด –ขาดวิ่น –ครึ่งฉบับ –ต่อท่อน –ลบเลือน –อื่นๆ สถานที่รับแลก ธนาคาร พาณิชย์ คลังจังหวัด

8  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย การตรวจสอบธนบัตรปลอม –พิมพ์ด้วยระบบเส้นนูน –ลายน้ำ ลายประจำยาม โปร่งแสง –เส้นใยฝังในเนื้อกระดาษ –ภายในเลขบอกราคามีเลขขนาดจิ๋ว –ตัวเลขแฝงเมื่อเอียงธนบัตร –พิมพ์ด้วยหมึกพิเศษ –เลข อักษรที่ปรากฏภายใต้รังสีเหนือม่วง

9  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย

10  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย

11  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย

12  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย

13  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย

14  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย

15  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ธนบัตร และเหรียญในประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google