งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjunctive Pharmacotherapy In Sepsis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjunctive Pharmacotherapy In Sepsis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjunctive Pharmacotherapy In Sepsis
นายแพทย์ เฉลิมไทย เอกศิลป์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2 Host Response To Sepsis
Immune System Coagulation System Endocrine System Autonomic Nervous System

3 - Antimicrobial therapy - Get rid source of infection
Conventional Treatment of Sepsis - Antimicrobial therapy - Get rid source of infection - Respiratory support - Hemodynamic support - Other organ support

4 Adjunctive Pharmacotherapy
“ Aim to modify host response to sepsis ”

5 Adjunctive Pharmacotherapy In Sepsis RCT/Systematic Review
Drugs Result RCT/Systematic Review Endocrine Coagulation Corticosteroid (low dose) Insulin Recombinant activated protein C Anti-thrombin III Tissue factor pathway inhibitor +

6 RCT/Systematic Review
Drugs Result RCT/Systematic Review Immune GM-CSF G-CSF Polyclonal IVIG Anti-endotoxin Anti-TNF Interleukin-1-receptor antagonist Prostaglandin,leukotrines inhibitor : Ibuprofen, high dose steroid Bradykinin antagonist Elastase inhibitor Nitric oxide synthase inhibitor

7 Adjunctive Pharmacotherpy
With Positive Results GM-CSF Polyclonal IVIG Recombinant human activated protein C Insulin Therapy Low dose corticosteroid

8 Outcomes of Treatment on Severe Sepsis & Septic Shock
Indication Mortality (%) NTT** Px gr Control gr Early goal-directed therapy Activated protein C Low dose corticosteroid Low tidal volume ventilation Insulin therapy Severe sepsis and septic shock Severe sepsis at increased risk for death Severe sepsis with > one organ failure Septic shock with adrenal insufficiency Sepsis with ARDS Critically ill surgical patients 33 31 25 53 4.6 49 44 63 40 8 6 7.7 16 10 11 29 **NNT , number need to save one life หมายถึงจำนวนผู้ป่วยที่ให้รักษาเพื่อทำให้รอดชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน Russell JA. N Engl J Med 2006; 335 :

9 Which are the appropriate adjunctive
pharmacotherapies for this patients ?

10 Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor
(GM-CSF) Action Increase number of neutrophils Enhance chemotaxis and bactericidal activity Increase circulating monocyte and platelet Bilgin K. Pediatrics 2001; 107:36–41.

11 GM-CSF RCT 60 cases of neonatal sepsis with neutropenia (ANC<1,500)
Result - decrease mortality GM-CSF : Placebo = 10% : 30% - increase number of neutrophil, eosinophil,monocyte and platelet - no adverse effects . Bilgin K. Pediatrics 2001; 107:36–41

12 Polyclonal Intravenous Immunoglobulin
(IVIG) Sepsis : endotoxin, exotoxin Action Neutralize toxin Immunoglobulin substitution Reduce pro-inflammatory mediators Increase anti-inflammatory mediators Tugrul S,et al. Crit Care 2002, 6 :

13 Polyclonal IVIG Systematic review 27 RCTs N = 492
Reduce overall mortality (RR = 0.64, 95% CI ) Conclusion: all trials were small and the evidence is insufficient to support a robust conclusion of benefit Alejandroa MM, etal. In The Cochrane Library Issue 2. Oxford : Update Software Ltd ; 2002, 4

14 Recombinant Human Activated Protein C (rhAPC) Multiorgan dysfunction
Sepsis Inflammatory system Coagulation system Micro thrombi Multiorgan dysfunction

15 Protein C & Activated Protein C

16 Protein C & Activated Protein C In Sepsis
Dysfunction of Protein C-Activated Protein C System Decrease liver PC synthesis Cytokine-induced down-regulation of endothelial thrombomodulin and endothelial PC receptor Decrease free protein S (complement activation) Inhibit APC by plasminogen activator inhibitor-1 and PC inhibitor APC consumption in microthrombotic process Marker of clinical severity and prognosis

17 PROWESS Study Multicenter, RCT
1,690 adults : severe sepsis with at least one organ dysfunction rhAPC 24 mcg/kg/hr for 96 hrs Bernard GR. N Engl J Med 2001;344:

18 PROWESS Result significantly higher rate of survival (P=0.006)

19 Outcomes of PROWESS Decreased mortality 6.1% MR-rhAPC vs Control = 30.8 % vs 24.7 %,P=0.005 Decreased D-dimer and Interleukin-6 Serious bleeding was higher in the rhAPC gr (3.5% vs. 2.0%, P=0.06). Bernard GR. N Eng J Med 2001; 344:

20 ภาวะแทรกซ้อนเกิดจาก rhAPC
จำนวนผู้ป่วย ( % ) rhAPC Control ภาวะแทรกซ้อนรวม ภาวะเลือดออกรุนแรงรวม เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกในช่องท้อง เลือดออกในช่องอก เลือดออกที่ retroperitoneum เลือดออกในสมอง เลือดออกที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ เลือดออกในทางเดินปัสสาวะ ไม่ทราบจุดเลือดออก ภาวะหลอดเลือดอุดตัน 12.5 3.5 1.1 0.4 0.7 0.5 0.2 2.0 12.1 0.1 3.0 Bernard GR. N Eng J Med 2001; 344:

21 Indication for rhAPC in Severe Sepsis
Septic shock APACHE II ≥ 25 Multiorgan dysfunction Acute respiratory distress syndrome

22 Contraindication of rhAPC
ข้อห้ามใช้ recombinant human activated protein C ใน severe sepsis โดย U.S.regulation ภาวะเลือดออกที่ยังดำเนินอยู่ Hemorrhagic stroke เกิดขึ้นภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา การผ่าตัดสมองหรือไขสันหลัง การบาดเจ็บที่ศีรษะที่รุนแรง ภายใน 2 เดือนที่ผ่านมา การบาดเจ็บที่เสี่ยงต่อการเสียเลือดรุนแรง เช่น การบาดเจ็บที่ตับ, ม้าม หรือกระดูกเชิงกราน การคา epidural catheter ก้อนหรือเนื้องอกในสมอง หรือ ภาวะสมองเคลื่อน โดย European regulation ก้อนหรือเนื้องอกของสมอง หรือ ภาวะสมองเคลื่อน กำลังได้ heparin ขนาด ≥ 15 international unit/kg/hr ภาวะเลือดออกง่าย ยกเว้น acute coagulopathy ที่เกิดจาก sepsis แม้จะดีขึ้นหลังการได้รับเกร็ดเลือดเข้มข้น เกร็ดเลือดน้อยกว่า 30,000/มิลลิลิตร ผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกรุนแรง ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 13

23 Clinical trial of rh APC in Pediatric Patients
Early stop this trial after recruited ~400 patients No clinical benefit P.Eisenberg.Investigation of the efficacy and safety of drotrecogin alfa in pediatric severe sepsis.Eli Lilly and Company,21 April 2005


ดาวน์โหลด ppt Adjunctive Pharmacotherapy In Sepsis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google