งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(ทีเอชอีกิฟ) Four levels of interoperability building TH e-GIF Thailand Electronic Government Interoperability Frameworks Don’t do it your way. Do it in a standard way. TH e-GIF specifies the common methodology of doing. Business Process Information Model Data format (XML) Technical standard Ministry A Ministry B P d A Std. Ministry D Ministry C B C N M Dept E g e a Dept F Dept G Dept H Dept F D E F f h c G H I b

2 การเชื่อมโยงรับส่งหนังสือราชการข้ามหน่วยงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
(เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้มาตรฐานทีเอชอีกิฟ) TSS LDAP UDDI หน่วยงาน ผู้รับหนังสือ หน่วยงาน เจ้าของหนังสือ jpeg gif png ... 5 ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง e e e 7 6 3 e e e 8 1 9 4 2 e จัดเก็บหนังสือ e ผู้รับ e ผู้ส่ง (ผู้ลงนาม)

3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงนามในเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature using TH e-GIF standard) 1.บัตรประชาชน กับ PKI 2. บัตรสมาร์ทการ์ด PKI 3. โทเค่น PKI e-CMS e-CMS e-CMS pkcs11 driver pkcs11 driver pkcs11 driver ซอฟต์แวร์เซ็นชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รันอยู่ในอุปกรณ์เซ็นชื่อ 3

4 e e การเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษาข้ามสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
(เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้มาตรฐานทีเอชอีกิฟ) สถานศึกษา สถานศึกษา - การสมัครเข้าเรียนต่อ - การย้ายสถานศึกษา - เชื่อมโยงข้อมูลผลการเรียน รับส่งตามมาตรฐานทีเอชอีกิฟ e e


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google