งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ดำเนินการ ระหว่าง ๕ – ๑๑ พ. ย. ๕๕ ของ สถานี ตำรวจภูธรปากพลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ดำเนินการ ระหว่าง ๕ – ๑๑ พ. ย. ๕๕ ของ สถานี ตำรวจภูธรปากพลี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ดำเนินการ ระหว่าง ๕ – ๑๑ พ. ย. ๕๕ ของ สถานี ตำรวจภูธรปากพลี

2

3 ประชุมบริหาร / ประชุมชี้แจงก่อนการปฏิบัติ หน้าที่ และฝึกยุทธวิธีทุกวันพุธ ฝึกประจำสัปดาห์ / อบรมทบทวน ทางยุทธวิธี

4

5 ผลการระดมกวาดล้าง ระหว่าง วันที่ ๙ – ๑๑ พ. ย. ๕๖ เสพ 3 ราย ผู้ต้องหา ๓ คน ผลการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ พ. ย. ๕๖ - ไม่มีสำเนาคู่มือ ๒๒ ราย - ไม่ติดป้ายเสียภาษี ๑๐ ราย - ไม่ติดป้ายทะเบียน ๑๓ ราย - อุปกรณ์ส่วนควบฯ ๒๘ ราย - ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ๒๖ ราย - ดัดแปลงสภาพรถ ๑๘ ราย - ไม่คาดเข็มขัดฯ ๘ ราย - ไม่สวมหมวก ๕ ราย - ย้อนศร ๑๑ ราย - ขับรถขณะใช้ โทรศัพท์ ๕ ราย - ไม่ชิดขอบทาง ๙ ราย

6 - โครงการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมอาลัยกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ ชุมชน สร้างความเป็นมิตร และการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชุมชนกับตำรวจ ชาวตำบลท่าเรือ เมื่อวันที่ ๘ พ. ย. ๕

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ดำเนินการ ระหว่าง ๕ – ๑๑ พ. ย. ๕๕ ของ สถานี ตำรวจภูธรปากพลี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google