งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าราชการตำรวจ สภ.ประจันตคาม คณะตรวจราชการจเรตำรวจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าราชการตำรวจ สภ.ประจันตคาม คณะตรวจราชการจเรตำรวจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้าราชการตำรวจ สภ.ประจันตคาม คณะตรวจราชการจเรตำรวจ
ยินดีต้อนรับ คณะตรวจราชการจเรตำรวจ ๑๙ ก.พ.๒๕๕๖

2 ผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ตร.
บรรยายสรุป ผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ตร. สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี

3 โดย พ.ต.อ.พิษณุ กิ่งแก้ว ผกก.สภ.ประจันตคาม

4 ข้อมูลทั่วไป สถานีตำรวจภูธรประจันตคาม

5 ภ.จว.ปราจีนบุรี ตำรวจภูธร ภาค 2 ที่ตั้ง 104 หมู่ 5 ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 ภ.จว.ปราจีนบุรี ตำรวจภูธร ภาค 2

6 พื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ประจันตคาม ภ.จว.ปราจีนบุรี สถานที่ตั้ง สภ.ประจันตคาม

7 แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่ ๙๐๔ ตร.กม. ครอบคลุม อำเภอประจันตคาม ทั้งหมด และพื้นที่ ๒ ใน ๓ เป็นป่าบนเขาใหญ่ ประชากรรวม ๔๘,๕๗๐ คน ชาย ๒๓,๗๕๖ คน หญิง ๒๔,๘๑๔ คน เขตปกครอง ๘ อบต. ๒ เทศบาล

8 การก่อตั้ง สภ.ประจันตคาม เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นต้นมา โดยมี ร.ต.ต.ทองประดิษฐ์ ภิมะโยธิน เป็น หน.สภ.ประจันตคาม คนแรก จนถึงปัจจุบัน มี หน.สถานี รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน คนปัจจุบัน คือ พ.ต.อ.พิษณุ กิ่งแก้ว

9 สถานภาพกำลังพล 1 สัญญาบัตร 22 19 3 2 ประทวน 113 79 34 135 98 37 **
ลำดับ ระดับชั้น กำลังอนุญาต ตัวคนจริง ว่าง หมายเหตุ 1 สัญญาบัตร 22 19 3 2 ประทวน 113 79 34 135 98 37 ** พนักงานสถานที่ -

10 ยุทธภันฑ์ ยานพาหนะ อาวุธปืน ปลก.๐๕ นาโต้ จำนวน ๔ กระบอก
อาวุธปืน ปลก.๐๕ นาโต้ จำนวน ๔ กระบอก ปซด.๐๒ จำนวน ๒ กระบอ ปลย.เอ็ม ๑๖ จำนวน ๔ กระบอก ปลย.เอฟ.เอ็น.๑๔ จำนวน ๒ กระบอก ปลย. ๑๑ (HK) จำนวน กระบอก ปพม. ๙๑ จำนวน กระบอก ยานพาหนะ 1.รถยนต์กระบะ คัน 2.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ คัน 3.รถยนต์ตู้ คัน 4.รถจักรยานยนต์ คัน

11 ผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ ของ ตร.
หน่วยงาน ระดับ สภ.

12 ๑.การพัฒนาบุคลากร การแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทาง,การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและ การตรวจสุขภาพประจำปี การประชุมชี้แจงประจำวัน/ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ จัดครูฝึกประจำ สภ.ฯและฝึกอบรมตำรวจ รวมทั้งการฝึกยุทธวิธี

13 การพัฒนาระบบ จัดให้มีห้อง ศปก.
มีระบบฐานข้อมูล/แผนที่ปฏิบัติการ และทีมงานวิเคราะห์ข่าว มีระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(VDO Conference)

14 ระบบ one stop service จัดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน ระบบแจ้งเหตุ Call center/การควบคุมสายตรวจ/การรายงานผล การบริหารงานให้มีสายบังคับบัญชา

15 การบริหารงานให้มีสายบังคับบัญชา และจัดให้มีชุดปฏิบัติการ
บูรณาการทีมสอบสวนและสืบสวน การนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม

16 การพัฒนาสถานที่ สถานที่ทำงาน สถานที่พักอาศัย
รอบบริเวณสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย

17 การพัฒนาสวัสดิการ โครงการอาหารกลางวัน โครงการร้านค้าสวัสดิการ
โครงการเสริมรายได้ให้กับตำรวจ/ครอบครัว

18 การดำเนินการด้านอื่นๆ ที่สำคัญ/น่าสนใจ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติด

19 โครงการตำรวจ D.A.R.E.

20 เส้นทางถวายความปลอดภัย
ด้านความมั่นคง ป้องกัน เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เส้นทางถวายความปลอดภัย

21 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ

22 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

23 การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

24 การตรวจสอบอาวุธ ยุทธภัณฑ์ตามบัญชีทะเบียนคุมของหน่วย

25 การฝึกยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตร. พ. ศ
การฝึกยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตร.พ.ศ.2543 และการฝึกยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน ตร.พ.ศ.253

26 ย้อนหลัง 3 ปี ของ สภ.ประจันตคาม
สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ย้อนหลัง 3 ปี ของ สภ.ประจันตคาม จำนวนคดีอาญา ม.ค. - ธ.ค.2553 ม.ค. – ธ.ค.2554 ม.ค. – ธ.ค.2555 คดีอาญาทั่วไป 471 466 453 คดีจราจร 12 14 อุกฉกรรจ์ 1 4 3 - จับได้ 2 (เป็นคดีวิสามัญ1) ยาเสพย์ติด 331 314 - จำหน่าย 5 เพื่อจำหน่าย 18 16 24 ครอบครอง 33 28 40 - เสพย์ฯ 253 282 246

27 ผลการจับกุมสถิติคดีอาญา (ย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ) สภ.ประจันตคาม
ประเภทของคดี ปีงบประมาณ 2553 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.54 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.55 อุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ เกิด 1 จับ - ราย เกิด 5 จับ 2 ราย เกิด 3 จับ 1 ราย ชิงทรัพย์ ไม่มี เกิด จับ 1 ราย วางเพลิง เกิด 1 จับ 1 ราย พยายามฆ่า เกิด 2 จับ 2 ราย เกิด 3 จับ 3 ราย ทำร้ายร่างกาย เกิด 5 จับ 4 ราย เกิด จับ 17 ราย เกิด 7 จับ 7 ราย ข่มขืนกระทำชำเรา เกิด 2 จับ 2 ราย เกิด 7 จับ 7 ราย เกิด 9 จับ 6 ราย ลักทรัพย์ เกิด 23 จับ 21 ราย เกิด 14 จับ ราย เกิด จับ ราย รับของโจร เกิด 1 จับ 1 ราย เกิด 1 จับ 1 ราย ทำให้เสียทรัพย์ เกิด 1 จับ 1 ราย เกิด จับ 2 ราย โจรกรรมรถยนต์ เกิด 1 จับ ไม่ได้

28 ผลการจับกุมสถิติคดีอาญา (ย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ) สภ.ประจันตคาม
(ต่อ) ประเภทของคดี ปีงบประมาณ 2553 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.53 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.54 1 ต.ค.52 – 30 ก.ย.55 โจรกรรมรถจักรยายนต์ เกิด 6 จับ 3 ราย ไม่มี เกิด 7 จับ ไม่ได้ โจรกรรมเครื่องมือเกษตร เกิด 1 จับ 1 ราย ฉ้อโกง เกิด 1 จับ 1 ราย เกิด 4 จับ 2 ราย เกิด 1 จับ ไม่ได้ ยักยอก เกิด 1 จับ 1 ราย อาวุธปืน เกิด 22 จับ 22 ราย เกิด 11 จับ ราย เกิด 9 จับ 9 ราย การพนันทั่วไป เกิด 10 ผู้ต้องหา 135 คน เกด 49 ผู้ต้องหา 146 คน เกิด 25 ผู้ต้องหา 116 คน สลากกินรวบ เกิด 7 ผู้ต้องหา 7 คน เกิด 3 ผู้ต้องหา 3 คน เกิด 4 ผู้ต้องหา 4 คน ยาเสพย์ติด เกิด 284 ผู้ต้องหา 284 คน เกิด 342 ผู้ต้องหา 342 คน เกิด 303 ผู้ต้องหา 303 คน

29 ปัญหาและอุปสรรค 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

30 ขอจบการบรรยายสรุปแต่เพียงเท่านี้ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ข้าราชการตำรวจ สภ.ประจันตคาม คณะตรวจราชการจเรตำรวจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google