งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด
ข้อมูลเข้าร่วมการประชุม ประจำสัปดาห์ ในวันที่ 28 ม.ค. 57

2 เปรียบเทียบคดีอาญา 5 กลุ่ม
สถานภาพอาชญากรรม เปรียบเทียบคดีอาญา 5 กลุ่ม สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด

3 สถานภาพอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่มเปรียบเทียบ
ประเภทความผิด 1 – 31 ธ.ค. 55 1 – 31 ธ.ค. 56 เปรียบเทียบ เกิด จับ +/- 1. อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ - 2. ชีวิต ร่างกาย และเพศ 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 4. คดีที่น่าสนใจ 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ/ราย คน 5.1 อาวุธปืน - อาวุธปืนธรรมดา 5.2 การพนัน - การพนันทั่วไป - การพนันสลากกินรวบ 5.3 ยาเสพติด 16 7 -9

4 สถานภาพอาชญากรรมคดีอาญา 5 กลุ่มเปรียบเทียบ
ประเภทความผิด 1 – 27 ม.ค. 56 1 – 27 ม.ค. 57 เปรียบเทียบ เกิด จับ +/- 1. อุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 2. ชีวิต ร่างกาย และเพศ 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 3.1 ลักทรัพย์ 3 1 -3 -1 4. คดีที่น่าสนใจ 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ/ราย คน 5.3 ยาเสพติด 5 9 +4

5 ผลการจับกุมคดียาเสพติด ( เดือน ม.ค.56 และ ม.ค. 57 )
ประเภทความผิด 1 – 27 ม.ค.56 1 – 27 ม.ค. 57 จับ/ราย คน 5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย - ยาเสพติด 5 9

6 ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสัปดาห์ ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 27 ม.ค. 57
ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสัปดาห์ ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 27 ม.ค. 57

7 ผลการจับกุมคดีจราจรรายสัปดาห์
ว/ด/ป 1. แข่งรถในทาง 2. ไม่แสดงสำเนาคู่มือการจดทะคู่มือการจดทะเบียน 3. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 4. อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ 5. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 6. ไม่จัดให้มีอุปกรณ์ระวับเสียง 7. ดัดแปลงสภาพรถ 8. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย9 9. ไม่สวมหมวกนิรภัย 10. ไม่จัดทำ พ.ร.บ.บุคคลที่ 3 11. ขับขี่รถในทางฯ โดยประมาท 12. ขับรถย้อนศร 13. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 14. ขับรถขณะใช้โทรศัพท์ 15. จอดรถในที่ห้ามจอด 16. ขับรถไม่ชิดขอบด้านซ้าย 17. เปิดเพลงเสียงดังในรถ 18. อื่น ๆ หมายเหตุ 1 – 27 ม.ค. 57 - 1 2 รวม จับกุม 9 ราย

8 กลุ่มความเคลื่อนไหว ทางการเมือง
ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 27 ม.ค. 57 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใด

9 การดำเนินการตามข้อสั่งการ ผู้บังคับบัญชา

10 1. พัฒนาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ และบ้านพัก

11 2. ฝึกประจำสัปดาห์

12 3. เคารพธงชาติ / ชี้แจงข้อราชการปล่อยแถวสายตรวจ

13 4. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันอาชญากรรม / ยาเสพติด

14 4.1 สรุปผลการตั้งด่าน ห้วง 1 – 27 ม.ค. 57
4.1 สรุปผลการตั้งด่าน ห้วง 1 – 27 ม.ค. 57 ผลการจับกุมคดีอาญาทั่วไป เปรียบเทียบปรับ พ.ร.บ.รถยนต์/พ.ร.บ.จราจร จับกุมคดียาเสพติด ข้อหาเสพฯ 8 ราย / 8 คน รวม 8 ราย / 8 คน 1. ไม่มี พ.ร.บ ราย 2. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 2 ราย 3. ขับขี่รถในทางฯ โดยประมาท 2 ราย 4. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 ราย 5. ไม่สวมหมวกนิรภัย 2 ราย 6. ดัดแปลงสภาพรถ 1 ราย รวม 9 ราย

15 4.2 สรุปผลการปิดล้อมตรวจค้น ระดมกวาดล้าง ห้วง 1 – 27 ม.ค. 57
4.2 สรุปผลการปิดล้อมตรวจค้น ระดมกวาดล้าง ห้วง 1 – 27 ม.ค. 57 จำนวนครั้ง สถานที่ ผลการปฏิบัติ 2 ครั้ง 1. บ้านเลขที่ 75 ม.11 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 2. บ้านเลขที่ 81 ม.1 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 1.จับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน 1 ราย / 1 คน ของกลาง กระสุนขนาด .45 จำนวน 1 นัด ลูกซองเบอร์ 12 จำนวน 3 นัด 2. ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาต 1 ราย / 1 คน ของกลางยาบ้า 9 ½ เม็ด 3. ข้อหาเสพฯ 1 ราย / 1 คน

16 5. ระดมปิดล้อมตรวจค้น

17

18 7. โครงการ 1 ตำรวจ 1 รีสอร์ท

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google