งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานตรวจพิสูจน์ทางเคมีฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานตรวจพิสูจน์ทางเคมีฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานตรวจพิสูจน์ทางเคมีฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 งานออกของงานเข้าในช่วง
1. ผลการปฏิบัติงานในห้วง 9-15 ก.พ. 2553 รายการ เรื่องเข้า เรื่องออก ผลการตรวจพิสูจน์ งานออกของงานเข้าในช่วง 9-15 ก.พ. งานออกในห้วง รวม งานออก บวก ลบ ไม่ยืนยัน 1.ร่องรอยเลขหมาย รถยนต์ 4 - 2.สารเคมีใน วัตถุระเบิด 3.น้ำมันเชื้อเพลิง 4.อื่นๆ

3 ประเภทงานตรวจพิสูจน์
2. การปฏิบัติงานในรอบเดือนแยกตามประเภทการตรวจ ประเภทงานตรวจพิสูจน์ ปริมาณงานที่ตรวจ รวมงานเข้า ปี 2553 ม.ค. 53 1-15 ก.พ. 53 เข้า ออก ค้าง 1.ร่องรอยขูดลบเลขหมาย 10 - 8 3 5 18 2.ตรวจพิสูจน์สารเคมีในวัตถุระเบิด 9 1 3.ตรวจพิสูจน์น้ำมันเชื้อเพลิง 7 4.อื่นๆ รวม 29 19 6 38


ดาวน์โหลด ppt งานตรวจพิสูจน์ทางเคมีฟิสิกส์ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google