งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orientation to practice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orientation to practice"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orientation to practice
Eastern Asia University Engineering Orientation to practice ปรัชญา :วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข Mechanical Engineering ปณิธาน: มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) วิสัยทัศน์: มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

2 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice Outline Back Ground Introduction ISO Mechanical Engineering skill Safety of Mechanical Engineering skill By Mr.Changwat Eastern Asia University

3 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 1.Back Ground 2537 Success diploma degree Working with Seagate Success bachelor degree Manufacturing Diploma degree Maintenance Engineering EAU Mechanical Certificate Process Engineering 2549 Kasetsart By Mr.Changwat Eastern Asia University

4 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 2.Introduction ข้าคือวิศวกร คำว่า”วิศวกร”มิได้นิยามด้วยปริญญาบัตร แต่นิยามด้วยคุณสมบัติ และวิญญาณของความเป็นวิศวกร ดังนั้น การเป็นวิศวกรที่ดีมิได้อยู่ที่เกียรตินิยม หากแต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะเป็นวิศวกรที่ดี คุณค่าของวิศวกรคือ การยอมรับทางสังคม By Mr.Changwat Eastern Asia University

5 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 3.ISO ISO (International Organization for Standardization) มาจากภาษากรีก มีความหมายว่าเท่ากัน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ISO14001 เริ่มใช้ในประเทศไทยเมื่อวันที่28/พ.ย/2539 เป็นมาตราฐานการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO18000 เป็นมาตารฐานของประเทศอังกฤษ เป็นการบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน By Mr.Changwat Eastern Asia University

6 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.1 การเขียนแบบทางวิศวกรรม -2D>AutoCAD By Mr.Changwat Eastern Asia University

7 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.1 การเขียนแบบทางวิศวกรรม -3D>SolidWork,Mechanical Desktop,Pro engineer ect, By Mr.Changwat Eastern Asia University

8 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.2 MS office เอกสารทั่วไป>MS Word By Mr.Changwat Eastern Asia University

9 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.2 MS office งานนำเสนอ>MS PowerPoint By Mr.Changwat Eastern Asia University

10 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.2 MS office ข้อมูลตัวเลข>MS Excel By Mr.Changwat Eastern Asia University

11 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.2 กราฟ แผนภูมิ By Mr.Changwat Eastern Asia University

12 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 4.Mechanical engineering skill 4.1 ทักษะการสื่อทางวิศวกรรม 4.1.2 กราฟ แผนภูมิ By Mr.Changwat Eastern Asia University

13 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 4.Mechanical engineering skill 4.2 ทักษะการคำนวน 4.2.1 พีชคณิต ตรีโกณ และเรขาคณิต การแยกตัวประกอบ การกระจาย เลขยกกำลัง ตรีโกณ ฟังชั่นหลายเส้น 4.2.2 แคลลูลัส การหาอนุพันธ์ การหาการเคลื่อนที่ของวัตถุ การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง 4.2.3 วิธีการเชิงเลข การใช้กฎของคราเมอร์ เการ์ กฎสี่เหลี่ยมคางหมู By Mr.Changwat Eastern Asia University

14 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 5. Safety of Mechanical engineering skill 5.1 สาเหตุของอุบัติเหตุจากเครื่องจักร -เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ดที่เหมาะสม -มีการถอดเซฟการ์ดออกเพื่อซ่อมบำรุง -มีการปล่อยประละเลยเสมอ -คนใช้เครื่องจักรขาดทัศนคติที่ปลอดภัย -ขาดการฝึกอบรมการทำงานกับเครื่องจักรอย่างถูกต้อง By Mr.Changwat Eastern Asia University

15 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice 5. Safety of Mechanical engineering skill 5.2 จุดอันตรายของเครื่องจักร กลไกที่มีการหมุน เช่น เพลา พูเล่ สายพาน เกียร์ เฟือง กลไกประเภทการตัดและเจียรนัย เช่น เลื่อยวงกลมติดตั้งกับที่หรือแบบเปลี่ยนมุมตัดเลื่อยขึ้นลง เลื่อยสายพาน เครื่องขัด กลไกประเภทที่มีการหนีบ พับงอ เช่น เครื่องพับโลหะต่างๆ By Mr.Changwat Eastern Asia University

16 Have you got any question?
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice Q&A Have you got any question? By Mr.Changwat Eastern Asia University

17 Orientation to practice
MECHANICAL ENGINEERING Orientation to practice ! Thanks you ! By Mr.Changwat Eastern Asia University


ดาวน์โหลด ppt Orientation to practice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google