งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและการจัดการข้อมูล (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและการจัดการข้อมูล (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล (ต่อ)
บทที่ 6 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล (ต่อ)

2 Agenda ประเภทของแฟ้มข้อมูล การประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล
แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับจัดการฐานข้อมูล

3 ประเภทของแฟ้มข้อมูล (File Type)
แฟ้มข้อมูลสามารถแบ่งตามสถานการณ์เก็บข้อมูลได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ (1) ไฟล์รายการหลัก (Master File) เก็บข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อย (2) ไฟล์รายการเปลี่ยนแปลง (Transaction File) แฟ้มที่เก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง (Transactions) เก็บสะสมรวบรวมไว้เพื่อนำมาประมวลผลและนำไปปรับปรุงแฟ้มหลักอีกทีหนึ่ง - ประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) - ประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing)

4 ตัวอย่างการปรับปรุงรายการของแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Transaction File (ข้อมูลฝาก-ถอนเงิน) Master File (ข้อมูลลูกค้าธนาคาร) ปรับปรุงรายการ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี

5 ประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing)

6 ประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing)

7 การจัดเก็บข้อมูล File Processing

8 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)

9 แนวคิดของการใช้ฐานข้อมูล

10 เครื่องมือสำหรับจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
(DBMS: Database Management System)

11 ความสามารถของระบบการจัดการฐานข้อมูล

12 แบบฝึกหัด 1. เหตุใดจึงต้องนำเอาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการทำงาน จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและการจัดการข้อมูล (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google