งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Eastern Asia University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Eastern Asia University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Eastern Asia University
Engineering Summary ปรัชญา :วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข Mechanical Engineering ปณิธาน: มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) วิสัยทัศน์: มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

2 Summary Design parts Assembly Communication Simulation MECHANICAL
ENGINEERING Summary Outline Design parts Assembly Communication Simulation Nut bolts, screws Drawing CosmosXpress Gibs Pins Universal joint CosmosWork Fittings Animation CosmosMotion Gears Springs CosmosFlow By Mr.Changwat Eastern Asia University

3 Blot Nut Socket and Screw drawing
MECHANICAL ENGINEERING Blot Nut Socket and Screw drawing Outline 1. Blots Standard 1.1 Hex bolt ISO 4014 2. Nuts Standard 2.1 Nut ISO 4032 3. Sockets Standard 3.1 Socket countersunk DIN 7991 3.1 Hexagon Socket DIN 912 4. Studs Standard 4.1 Stud DIN 5. Studs Standard 5.1 Hex Studs DIN 915 Back By Mr.Changwat Eastern Asia University

4 Gib Back MECHANICAL ENGINEERING Outline 1. Gib Head Key 1.1 Form A
1.2 Form B 1.3 Radius DIN 6881 1.4 Head DIN 6887 2. Woodruff Key 2.1 Form A DIN 6885 2.2 Form B 2.3 Form C 2.4 Form D 2.5 Form G 2.6 Form E 2.7 Form F 3.DIN 6888 Back By Mr.Changwat Eastern Asia University

5 PIN Back MECHANICAL ENGINEERING Pin 1. ISO 22338-A-8x28 St
Outline Pin 1. ISO A-8x28 St 2. ISO 8734-A-8x28- St 3. ISO2339-A-8x50-St 4. ISO 8736-A-8x50-St 5. ISO x75-St 6. DIN EN x45-St 7. DIN EN x45-St 8. DIN EN x45-St 9. DIN EN x16-St 10. DIN EN x16-St Back By Mr.Changwat Eastern Asia University

6 Fitting and routing Back 3 1 2 5 4 6 8 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 14
MECHANICAL ENGINEERING Fitting and routing Outline Back 3 1 2 5 4 6 8 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 14 By Mr.Changwat Eastern Asia University

7 Gears Back 1.spur gear 2.Internal spur gear 3. rack spur rectangular
MECHANICAL ENGINEERING Gears Outline Back 1.spur gear 2.Internal spur gear 3. rack spur rectangular 4. helical gear 5. straight miter gear By Mr.Changwat Eastern Asia University

8 Spring 1.Tension spring 2.Conical Spring 3.N/A Spring 6.Spring cone
MECHANICAL ENGINEERING Spring Outline 1.Tension spring 2.Conical Spring 3.N/A Spring 6.Spring cone 5.N/A Spring Back By Mr.Changwat Eastern Asia University

9 Assembly parts Back 1.Assembly parts 2.Exploded parts MECHANICAL
ENGINEERING Assembly parts Outline Back 1.Assembly parts 2.Exploded parts By Mr.Changwat Eastern Asia University

10 Drawing Back MECHANICAL ENGINEERING 1.Assembly & Exploded Outline
By Mr.Changwat Eastern Asia University

11 Animator and Finite elements
MECHANICAL ENGINEERING Animator and Finite elements Outline Back By Mr.Changwat Eastern Asia University

12 COSMOSXpress Back MECHANICAL ENGINEERING Outline
By Mr.Changwat Eastern Asia University

13 COSMOSWork Back MECHANICAL ENGINEERING Outline
By Mr.Changwat Eastern Asia University

14 Have you got any question?
MECHANICAL ENGINEERING Summary Q&A Have you got any question? By Mr.Changwat Eastern Asia University

15 Summary ! Thanks you ! MECHANICAL ENGINEERING
By Mr.Changwat Eastern Asia University


ดาวน์โหลด ppt Eastern Asia University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google