งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติปรัชญา : แนวคิดของสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติปรัชญา : แนวคิดของสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติปรัชญา : แนวคิดของสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์
อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗

2 ชาติอื่นเริ่มหวั่นวิตกถึงการแผ่ขยายอำนาจ โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน
ประมวลกฎหมาย นโปเลียน ความภาคภูมิใจ ของชาวฝรั่งเศส “ชาตินิยม” เป็นสากลใช้ได้กับทุกชาติทุกภาษาเพราะเป็นผลิตผลของกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งเป็นสากลนิยม ชาติอื่นเริ่มหวั่นวิตกถึงการแผ่ขยายอำนาจ โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน

3 เหตุผลนิยม (Rationalism) โรแมนติคนิยม (Romanticism)
สากลนิยม ชาตินิยม สำนัก ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ธรรมชาติ เหตุผลนิยม (Rationalism) โรแมนติคนิยม (Romanticism)

4 โรแมนติค (Romanticism)
ชาตินิยม สำนัก ประวัติ ศาสตร์ วิชานิติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมาย โรแมนติค (Romanticism)

5 จิตวิญาณประชาชาติ (Volksgeist)
กฎหมาย กฎหมาย สำนัก ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ธรรมชาติ เหตุผล (Reason) จิตวิญาณประชาชาติ (Volksgeist)

6 จิตวิญาณประชาชาติ (Volksgeist) ภาษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี
People ประชาชน Spirit จิตวิญญาณ ภาษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี

7 ของใคร จิตวิญาณประชาชาติ (Volksgeist)
กฎหมายชาวบ้าน (Volksrechts) กฎหมายของนักกฎหมาย(Juristenrecht) พัฒนามาจากสิ่งเดียวกัน เรื่องเดียวกัน แต่มีเนื้อหาหรือวิธีคิดที่วับซ้อนกว่ากัน

8 Volksgeist will universal Ratio

9 คัดค้านกฎหมายธรรมชาติในส่วนบัญญัติ คัดค้านการนิติบัญญัติตามอำเภอใจ
Historical School Natural School Positive School คัดค้านกฎหมายธรรมชาติในส่วนบัญญัติ คัดค้านการนิติบัญญัติตามอำเภอใจ

10 ทฤษฎีวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีว่าด้วยนิติศาสตร์
ข้อ เสนอ ทฤษฎีกฎหมาย ทฤษฎีวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีว่าด้วยนิติศาสตร์

11 จิตวิญาณประชาชาติ (Volksgeist)
ข้อ เสนอ ทฤษฎีกฎหมาย จิตวิญาณประชาชาติ (Volksgeist)

12 ข้อ เสนอ ทฤษฎีวิวัฒนาการของกฎหมาย
กฎหมายชาวบ้าน (Volksrechts) มาสู่กฎหมายของนักกฎหมาย (Juristenrecht) กระบวนการนิติบัญญัติ (การบันทึกผลทางกฎหมาย) Social Legislation

13 ทฤษฎีว่าด้วยนิติศาสตร์ Historical Juristic Method
ข้อ เสนอ ทฤษฎีว่าด้วยนิติศาสตร์ Legal Methodplogy ไม่ได้ยึดถือการศึกษานิติศาสตร์แบบ Glossator และ Post Glossator ที่เน้น Ratio scripta เป็นหลัก โดยตัดขาดจากความคิดทางประวัติศาสตร์ (Unhistorical) Historical Juristic Method

14


ดาวน์โหลด ppt นิติปรัชญา : แนวคิดของสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google