งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Http://www.google.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Http://www.google.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้ Google แบบพื้นฐาน (www.google.com)
ช่องสำหรับพิมพ์คำค้น (text box) 1. พิมพ์คำค้น (query / search expression ) 2. คลิกเพื่อเริ่มการค้นหา การค้นหาแบบพื้นฐาน

3 หน้าแสดงผล (page result)
hit คือจำนวนเว็บไซต์ที่ปรากฏคำที่ ต้องการค้นหา หน้าแสดงผล (page result)

4 ค้นหาข่าวเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ค้นหาข่าวสารต่างๆ

5 ค้นหาภาพ โดยสามารถกำหนด size ได้

6 สารบบเว็บของ Google เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้
Web directory

7

8 การค้นหากลุ่มข่าวแบบระบุรายละเอียด
เว็บไซต์ที่เป็นกลุ่มข่าวนั้นโดยปกติจะมีการแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจอยู่แล้ว เราสามารถคลิกที่ชื่อกลุ่มข่าวที่เราสนใจได้ทันที แต่บางทีเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เราสนใจนั้นอยู่ในกลุ่มข่าวใด เราก็สามารถใช้การค้นหาแบบพิเศษเข้าช่วยได้เช่นกัน

9

10 การใช้ Google แบบขั้นสูง
การแสดงผล การค้นหาต่อ 1 หน้า กำหนดรูปแบบข้อมูล เวลา ภาษา

11 เทคนิคพิเศษของ google
Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ คือค้นหาแบบแยกคำ เช่น ค้นหา harvest moon back to nature Google จะค้นหาแบบ harvest AND moon AND back...

12 เทคนิคพิเศษของ google
2. การใช้ OR (หรือ) คือการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้นจาก คำ A และ คำB (คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris

13 เทคนิคพิเศษของ google
3. Google จะละคำทั่วๆไป (เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำ พวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่หน้าคำนั้น (ต้อง เว้นวรรคก่อนด้วย) เช่น back +to nature , final fantasy +x

14 เทคนิคพิเศษของ google
4. Google สามารถกันขอบเขตการค้นหาให้เล็กลงด้วยการใช้ Advanced Search หรือ การค้นหา แบบพิเศษ ใน Google ภาษาไทย

15 เทคนิคพิเศษของ google
5. Google สามารถตัดคำพ้องรูปได้โดยใช้เครื่องหมาย - ช่วยโดยการนำไปอยู่คำที่จะตัด เช่น คำว่า bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และดนตรีเราจะ ตัดที่มีความหมายเกี่ยว กับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass -music หมายความว่า bass ที่ไม่มีคำว่า music นอกจากนี้มันยังสามารถตัดอย่างอื่นได้อีก เช่น "front mission 3" -filetype:pdf หมายความว่า เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แต่ไม่แสดงไฟล์ PDF

16 การค้นหาใน google 6. การค้นหาแบบทั้งวลี (คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breath of fire IV" 7. Google สามารถแปลเวปภาษา Italian, French, Spanish, German, และ Portuguese เป็น ภาษาอังกฤษได้ (โดยคลิ้กที่คำว่า "Translate this page" ด้านข้างชื่อเวป)

17 เทคนิคพิเศษของ google
8. Google สามารถหาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ ประเภทไฟล์ที่รองรับคือ Adobe Portable Document Format (pdf) Adobe PostScript (ps) Lotus (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku) Lotus WordPro (lwp) MacWrite (mw) Microsoft Excel (xls) Microsoft PowerPoint (ppt) Microsoft Word (doc) วิธีใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ เช่น "Chrono Cross" filetype:pdf หมายความว่าเอกสารของ Chrono Cross ที่เป็น PDF และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบของ HTML ได้ (โดยคลิ้ก View as HTML หรือ รูปแบบ HTML ใน Google ไทย)

18 เทคนิคพิเศษของ google
9. Google สามารถเก็บ Cached ของเวปที่จะเข้าชมไว้ได้ (โดยคลิ้กที่ Cached หรือ ถูกเก็บไว้ ใน Google ภาษาไทย) ประโยชน์ของมันคือช่วยให้สามารถเข้าเวปบางเวปที่อาจโดนลบไปแล้ว โดย ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลก่อนถูกลบ (ใหม่สุดที่จะมีได้)

19 เทคนิคพิเศษของ google
10.Google สามารถค้นหาหน้าที่คล้ายกัน (โดยคลิก Similar pages หรือ หน้าที่คล้ายกัน ใน Google ภาษาไทย) โดยจะค้นหาข้อมูลที่คล้ายๆ กันให้ เช่น ถ้ากำลังหาข้อมูลการวิจัย ความสามารถนี้จะ ช่วยให้หาข้อมูลได้มากมายในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง keyword

20 การค้นหาใน google 11.Google สามารถค้นหา link ทั้งหมดที่เชื่อมไปยังเวปนั้นได้ วิธีใช้ link:ชื่อ URL เช่น link: 12.Google สามารถค้นหาเวปที่จำเพาะเจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำที่ต้องการ เจาะจง site:ชื่อ URL เช่น ถ้าต้องการหาเวปเกี่ยวกับการเข้า (admission) มหาวิทยาลัย Stanford ให้พิมพ์ admission site:

21 เทคนิคพิเศษของ google
13. ถ้ามีเวลาน้อย Google มีบริการการค้นหาด่วน (ชื่อบริการ I'm Feeling Lucky) โดยที่ Google จะตรงไปยัง URL ของ เว็บไซต์นั้นๆ เช่น ต้องการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อย่างด่วนให้พิมพ์ Stanford university แล้วกด I'm Feeling Lucky หรือ โชคเข้าข้างเราแน่ ใน Google ไทย

22 เทคนิคพิเศษของ google
14.Google สามารถหาแผนที่ของสหรัฐอเมริกาได้โดยพิมพ์ ที่อยู่ ชื่อถนน พร้อมด้วยชื่อรัฐ เช่น 165 University Ave Palo Alto CA

23 เทคนิคพิเศษของ google
15.Google สามารถหาเบอร์โทร (เฉพาะอเมริกา) หรือพิมพ์เบอร์โทรแล้วหาบริษัทได้โดยพิมพ์ first name (or first initial), last name, city (state is optional) first name (or first initial), last name, state first name (or first initial), last name, area code first name (or first initial), last name, zip code phone number, including area code last name, city, state last name, zip code

24 เทคนิคพิเศษของ google
16.Google สามารถค้นหา Catalog สินค้าได้ (เข้าไปที่ Google สามารถเก็บข้อมูลลักษณะการใช้ที่ต้องการได้โดยเข้าไปที่ Preferences หรือ ตัวเลือก ใน Google ไทย

25 Yahoo (http://www.yahoo.com)
    Yahoo เป็น Classified Directory ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ปัจจุบัน Yahoo พัฒนาการบริการโดยเมื่อมีผู้ใช้สืบค้นข้อมูลผ่าน Yahoo การแสดงผลลัพธ์จะดึงจากฐานข้อมูลของ Yahoo ซึ่งจำแนกหัวเรื่อง โดยมนุษย์ แล้วยังผนวกผลกับเว็บไซต์พันธมิตรอย่าง Google ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลที่มากขึ้นและ ตรงกับความต้องการ

26

27 Yahoo! offers the following web search options:
Web: Search the entire Web for relevant web pages and web sites. Directory: Find sites and browse categories in our subject-based human-edited guide to web sites. Video: Search for videos across the Web. Images: See photos, illustrations, and icons from all over the Web. Local: Find local businesses serving your area. News: Search over 7,000 news sources from Yahoo! News and crawled news and blog sources around the Web. Shopping: Shop, find, and compare millions of items and prices from thousands of merchants. Maps: Find maps and directions to anywhere you'd like to go. People Search: Search for people using Yahoo!'s telephone and directories. Travel: Search for airplane tickets, hotel reservations, car rentals, and more. Jobs: Search for jobs, post your resume and more on Yahoo! HotJobs.

28 ตัวอย่าง Subject Directories
จำนวนเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องนี้ Web directory categories

29 การค้นหาใน Yahoo ตรรกบูลีน เครื่องหมาย + ใส่ข้างหน้าคำที่ต้องการค้นหา จะมีค่าเท่ากับคำว่า AND ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหา เรื่อง เศรษฐกิจของประเทศไทย แต่เฉพาะในส่วนของกรุงเทพเท่านั้นซึ่งผลการค้นจะได้ดังนี้

30

31 ตรรกบูลีน (ต่อ) เครื่องหมาย - (เครื่องหมายลบ) ใส่เครื่องหมาย –ข้างหน้าคำที่ต้องการค้นหา แทนความหมายว่า NOT คือไม่ให้คำนั้นๆ ปรากฏในเอกสาร เช่น ค้นหา เรื่อง information technology NOTcomputer

32

33 ตรรกบูลีน (ต่อ) การใช้เครื่องอัญประกาศ “ “ ใส่วลีในเครื่องหมายคำพูด หมายถึงต้องการให้ค้นหาคำที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ และต้องเรียงตามลำดับที่ปรากฏนั้น

34

35 การค้นหาที่อยู่ของบุคคล


ดาวน์โหลด ppt Http://www.google.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google