งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง 11 กรกฎาคม 2552 Slide 1

2 กรณีศึกษา e-Government แกะรอยคนร้ายด้วยไฮเทค
จากหนังสือ being e-citizen by e-government 2547 แกะรอยคนร้ายด้วยไฮเทค CDOS (Criminals Database Operating System) AFIS (Automated Fingerprint identification System) PICASSO (Police Identikit : Computer Assisted Suspect Sketching Outfit) 2. จดมาตรน้ำและออกใบแจ้งหนี้แบบไฮเทค 3. ยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตรวจหมายเลขบัตรประชาชน 4. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางแบบออนไลน์ หน่วยงานราชการใช้ฟรี Central Registration Database : CRD 5. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย e-Procument Slide 2

3 กรณีศึกษา e-Government
6. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต ขอ pin code ได้ที่ทำการอำเภอทุกแห่ง โดย กรมการปกครอง 7. บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 8. บริการต่อทะเบียนรถทางอินเทอร์เน็ต ( 7-11 ) 9. บริการไฟฟ้ายุคใหม่ผ่าน Call Center ผ่านเน็ต 10.หนังสือเดินทางยุคอิเล็กทรอนิกส์ ทำ passport ที่อำเภอ หรือต่ออายุทางไปรษณีย์ Slide 3

4 11. สำนักงานประกันสังคม ใช้อีเมลยืนยันตัวตน
11. สำนักงานประกันสังคม ใช้อีเมลยืนยันตัวตน 12. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จองชื่อนิติบุคคล หรือตรวจสอบ 13. อุทยานแห่งชาติ จองห้องพัก Slide 4

5 ค้นหาจาก ชื่อ หรือ นามสกุล หรือเบอร์โทร 223684
General 14. กรมการพัฒนาชุมชน กับ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 15. ค้นหาจาก ชื่อ หรือ นามสกุล หรือเบอร์โทร Slide 5

6 ไปรษณีย์ไทย http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
Slide 6


ดาวน์โหลด ppt การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google