งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 แฟ้มข้อความ (Text File) #2 มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 แฟ้มข้อความ (Text File) #2 มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/asp Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 แฟ้มข้อความ (Text File) #2 มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/asp Page: 2 ตัวอย่างแฟ้มข้อมูล sala.txt 101,200 102,150 103,180 104,600

3 http://www.thaiall.com/asp Page: 3 ฟอร์มเพิ่มข้อมูล (insert.htm)

4 http://www.thaiall.com/asp Page: 4 โปรแกรมเพิ่มข้อมูล (insert.php) <? $id = $_REQUEST["id"]; $sl = $_REQUEST["salary"]; $f = fopen("sala.txt","a"); fputs($f,"$i,$s\n"); fclose($f); ?>

5 http://www.thaiall.com/asp Page: 5 ฟอร์มลบข้อมูล (delete.htm)

6 http://www.thaiall.com/asp Page: 6 โปรแกรมลบข้อมูล (delete.php) <? $id = $_REQUEST["id"]; $ar = file("sala.txt"); $f = fopen("sala.txt","w"); for($i=0;$i<count($ar);$i++) { $k = split(",",$ar[$i]); if ($k[0] != $id) fputs($f,"$k[0],$k[1]"); } fclose($f); ?>

7 http://www.thaiall.com/asp Page: 7 ฟอร์มแก้ไขข้อมูล (update.htm)

8 http://www.thaiall.com/asp Page: 8 โปรแกรมลบข้อมูล (update.php) <? $id = $_REQUEST["id"]; $sl = $_REQUEST["salary"]; $ar = file("sala.txt"); $f = fopen("sala.txt","w"); for($i=0;$i<count($ar);$i++) { $k = split(",",$ar[$i]); if ($k[0] != $id) fputs($f,"$k[0],$k[1]"); else fputs($f,"$k[0],$sl"."\r\n"); } fclose($f); ?>


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 แฟ้มข้อความ (Text File) #2 มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google