ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ"> ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 echo และ print มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 echo และ print มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/php Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 echo และ print มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/php Page: 2 คำสั่ง echo และ print (1/6) <? echo "5"; echo "5", 5, 5; print "5"; ?> คำสั่ง echo จะยืดหยุ่นกว่าคำสั่ง print เพราะใช้, เหมือน echo ไม่ได้

3 http://www.thaiall.com/php Page: 3 คำสั่ง echo และ print (2/6) <? echo "5 + 5"; echo '5 + 5'; echo 5 + 5; echo " "; print "5 + 5"; print '5 + 5'; print 5 + 5; ?> ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ 5 + 55 + 510

4 http://www.thaiall.com/php Page: 4 คำสั่ง echo และ print (3/6) <? $a = 5; echo '$a + $a'; echo "$a + $a"; echo " "; print '$a + $a'; print "$a + $a"; ?> ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ $a + $a5 + 5

5 http://www.thaiall.com/php Page: 5 คำสั่ง echo และ print (4/6) <? $a = 5; echo '$a' + ($a + $a); echo "$a" + ($a + $a); echo " "; print '$a' + ($a + $a); print "$a" + ($a + $a); ?> ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ 1015 และ 1015

6 http://www.thaiall.com/php Page: 6 คำสั่ง echo และ print (5/6) <? echo "1" + 2. 4. " "; echo "1" + 2. 4 + 8. 16. " "; echo "1". 2 + 4. 8 + 16 + " "; print "1" + 2. 4. " "; print "1" + 2. 4 + 8. 16. " "; print "1". 2 + 4. 8 + 16 + " "; ?> ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ 34 4216 18434 4216 184

7 http://www.thaiall.com/php Page: 7 คำสั่ง echo และ print (6/6) abc <? echo $a; print "g"; ?> hi ทั้ง 2 คำสั่งนี้ให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกัน คือ abc defghi

8 http://www.thaiall.com/php Page: 8 หมายเหตุ (Remark) <? # wow1 // wow2 /* wow3 */ ?>


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 23 มิถุนายน 2550 echo และ print มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google