ข้อมูลจาก"> ข้อมูลจาก">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 File Uploading & Shell มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 File Uploading & Shell มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/asp Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 File Uploading & Shell มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/asp Page: 2 รับแฟ้มข้อมูล (upload1.htm) <form action=upload1.php enctype="multipart/form-data" method=post>

3 http://www.thaiall.com/asp Page: 3 นำแฟ้มเข้าเครื่อง (upload1.php) <? if (isset($_FILES["uf"]["name"])) { $nm = $_FILES["uf"]["name"]; if(copy($_FILES["uf"]["tmp_name"],"./".$nm)) echo "upload : process"; else echo "upload : error"; } ?> ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/php/indexo.html

4 http://www.thaiall.com/asp Page: 4 รับแฟ้มข้อมูลและชื่อใหม่ (upload2.htm) <form action=upload2.php enctype="multipart/form-data" method=post>

5 http://www.thaiall.com/asp Page: 5 นำแฟ้มเข้าเครื่อง (upload2.php) <? if (isset($_FILES["uf"]["name"])) { $nm = $_REQUEST["newnm"]; if(copy($_FILES["uf"]["tmp_name"],"./".$nm)) echo "upload : process"; else echo "upload : error"; } ?> ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/php/indexo.html

6 http://www.thaiall.com/asp Page: 6 รับแฟ้มข้อมูล (upload3.htm) <form action=upload3.php enctype="multipart/form-data" method=post>

7 http://www.thaiall.com/asp Page: 7 นำแฟ้มเข้าเครื่อง (upload3.php) <? if (isset($_FILES["uf1"]["name"])) { $nm = $_FILES["uf1"]["name"]; if(copy($_FILES["uf1"]["tmp_name"],"./".$nm)) echo "upload 1 : process "; $nm = $_FILES["uf2"]["name"]; if(copy($_FILES["uf2"]["tmp_name"],"./".$nm)) echo "upload 2 : process "; } ?> ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/php/indexo.html

8 http://www.thaiall.com/asp Page: 8 ลบแฟ้มด้วย Shell_exec <? echo shell_exec("del x.jpg"); ?>


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 File Uploading & Shell มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google